Minska risken för hisstopp

Med vintersäsongen dras grus och smuts in i entréer och följer med in i hissar. Grus i tröskeln till hissen är en vanlig orsak till att hissen inte fungerar. Här tipsar Fastighetsägarna om hur du kan arbeta förebyggande för att undvika hisstopp.

Det är fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen som ansvarar för att hissen fungerar och är säker. Detta innebär att hissar ska besiktigas minst 1 gång per år av ett oberoende auktoriserat besiktningsorgan.

Utöver det ansvarar du som fastighetsägare för löpande underhåll och skötsel av hissen. Det är också du som fastighetsägare som är ansvarig för att hissar som inte fungerar säkert stängs av och att felet avhjälps.

Förebyggande åtgärder
För att minska risken för driftstopp är det viktigt att arbeta förebyggande med underhåll och skötsel. Här har vi listat de viktigaste åtgärderna för att minska risken för stopp.

Besiktiga hissen 1 gång per år
Besiktning av hissar ska alltid utföras av ett oberoende, auktoriserat besiktningsorgan. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa besiktning av hissen. Skötselföretag kan aldrig besiktiga hissar men biträder vid besiktning.

Genomför service regelbundet
Hur ofta en hiss behöver service beror på hur mycket hissen används och den miljö hissen finns i. Det är därför viktigt att regelbundet och återkommande genomföra service på hissen.

Rengör trösklar i hissen
Driftsstopp på hissar beror väldigt ofta på att det finns grus i tröskelspåren för hissdörren. Detta är särskilt vanligt förekommande under vintern när grus från sandning följer med in i hissen.

Genom att dammsuga tröskeln ofta kan man minska risken för sådana stopp. Om dörrarna inte stängs på hissen bör man försöka städa bort grus från tröskelspåren för att utesluta att det är orsaken till problemet innan man ringer serviceföretaget.

Håll fotocellen till dörröppningen ren
En vanlig orsak till att hissen inte fungerar är att det finns skräp på fotocellögat som reglerar dörrstängningen.

På äldre hissar sitter fotocellögat ofta i dörröppningen och man kan då prova att torka med en trasa innan man ringer serviceföretaget. Detta gäller även ljusridåer (fotocellister) då de sitter åtkomliga i framkant på dörrblad

Håll entrén städad för att minska risken för vandalisering av hissar
Många hissar finns i entréer. För att minska risken för att hissar vandaliseras eller förstörs kan man arbeta förebyggande genom att ha en städad och välkomnade entré, vilket erfarenhetsmässigt visat sig minska risken för vandalisering.

Informera om hur ni arbetar för att minska driftstopp
Information till boende eller företag i fastigheten om hur hissarna sköts och förebyggande åtgärder hjälper också till att skapa förståelse för både risker och att ens eget beteende kan påverka driftssäkerheten och tillgängligheten.

Källa: Fastighetsägarna

Ladda ned Handbok om hissar från Hissförbundet här

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega