Brf:er ser fördubbling av försenade lokalhyror

Coronakrisen har drabbat en del av bostadsrättsföreningarnas lokalhyresgäster hårt, med kraftig ökning av sena betalningar som följd. Det visar en ny undersökning från Nabo.

Bostadsrättsförvaltaren Nabo har genomfört en undersökning bland sina kunder om hur bostadsrättsföreningar påverkas av coronakrisen. Drygt 500 föreningar svarade på undersökningen vars resultat visas i faktarutan under artikeln.

Två av tre bostadsrättsföreningar uppger att man har eller kommer att påverkas av restriktionerna som införts i samhället med anledning av coronaviruset.

Minskade intäkter från lokalhyresgäster är ett av de största orosmolnen. Omkring hälften av bostadsrättsföreningarna har någon form av lokalhyresgäster.

Kan ha tappat kvarts miljard
Nabos data från förvaltningen för bostadsrättsföreningar visar också att under mars och april fördubblades sena betalningar från lokalhyresgäster jämfört med samma period ifjol.

Det kan antas att utvecklingen är liknande för resten av landets bostadsrättsföreningar vilket då innebär försenade eller tappade intäkter på totalt omkring en kvarts miljard kronor, skriver Nabo.

− Ökningen av sena betalningar från lokalhyresgäster är tydlig, men det hade varit en betydligt värre situation om inte såväl regering som enskilda föreningar infört stödåtgärder. Om man inte har undersökt möjligheterna kring regeringens stödåtgärder så bör man göra det och eventuellt ta hjälp av en jurist, säger Daniel Larsson, VD för Nabo.

Drabbade verksamheter
Regeringens stödåtgärd innebär att föreningar kan få kompensation för hyresnedsättningar under en viss period och för vissa typer av lokalhyresgäster med verksamheter som drabbats hårdast av coronakrisen.

Drygt 70 procent av bostadsrättsföreningarnas lokalhyresgäster har olika typer av verksamhet som drabbats hårt, exempelvis café, restaurang, frisör, skomakare eller småbutiker så som florister, kläder eller bageri.

Tänker med hjärtat
Knappt en tredjedel av bostadsrättsföreningarna med lokalhyresgäster har genomfört någon form av stödåtgärd, men ytterligare en del överväger att vidta åtgärd. Och av åtgärderna som föreningarna genomfört har man i något högre utsträckning tänkt mer med hjärtat än plånboken.

Flest − 42 procent − har sänkt hyran tillfälligt utan att det blir en skuld till föreningen, och en liten del har helt efterskänkt hyra. En tredjedel har skjutit upp hyran för senare betalning och resterande har sänkt hyran tillfälligt så att det blir en skuld till föreningen.

− Det är mycket hjärta och gemensamt hjälpande hittills, man bryr sig om sina lokalhyresgäster och vi har sett flera godhjärtade åtgärder redan innan regeringens stödåtgärd. Men detta kan komma att ändras på sikt beroende hur djup krisen blir, då föreningarnas medlemmar också börjar få allt större problem att betala avgiften och föreningens ekonomi ju är kritisk, fortsätter Daniel Larsson.

Källa: Nabo

Resultatet av undersökningen

  • 49 procent har lokalhyresgäster.
  • 42 procent av lokalhyresgästerna har olika typer av serviceverksamhet som exempelvis frisör, skomakare, gym etcetera eller småbutiker så som florister, kläder eller bageri. 29 procent har bar-, café- eller restaurangverksamhet.
  • Av föreningarna som påverkas av coronakrisen är minskade intäkter från lokalhyresgäster det näst största orosmolnet med 30 procent (utmaningar med årsstämman 84 procent) .
  • 30 procent av föreningarna med lokalhyresgäster har genomfört någon form av stödåtgärd, och ytterligare 30 procent överväger att vidta åtgärd.
  • Vanligaste åtgärden som genomförts − 42 procent − är att sänka hyran tillfälligt utan att det blir en skuld till föreningen. Ytterligare 8 procent har helt efterskänkt hyra.
  • 32 procent har skjutit upp hyran för senare betalning och resterande har sänkt hyran så att det blir en skuld till föreningen.
  • Undersökningen genomfördes i mitten av april och 500 föreningar svarade.
  • Underlaget från förvaltningen består av omkring 1 600 föreningar.

Läs mer om lokalhyresgäster här

Läs om regeringens stödåtgärd här

 

 

Bli den första att kommentera "Brf:er ser fördubbling av försenade lokalhyror"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär