Nya fastighetsnyckeltal från landstingen

Södersjukhuset i Stockholm utsågs till Årets miljöbyggnad.

SKL har sammanställt de senaste nyckeltalen för landstingens fastigheter och en rapport med öppna jämförelser av miljöarbetet i regioner och landsting.

Fastighetsnyckeltalen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör det möjligt att jämföra till exempel ett sjukhus nyckeltal med alla andra sjukhus i landet.

Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna och energianvändningen.

Ladda ner nyckeltalen
Fastighetsnyckeltalen 2017 finns i den öppna Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se.

I ett sammandrag presenteras ett urval av dessa fastighetsnyckeltal. Längst bak i sammandraget finns en lathund för hur du kan ta fram nyckeltalen i databasen.

Sammandraget kan du ladda ner här.

Jämför miljöarbetet
Dessutom har SKL presenterat en ny rapport med namnet ”Öppna jämförelser 2018 av miljöarbetet i regioner och landsting”. Rapporten ger en bred bild av miljöarbetet i regionerna och landstingen.

Utöver uppgifter om energieffektivitet i lokaler visar jämförelserna hur mycket ekologiska livsmedel som köps in, hur stor andel av kollektivtrafiken som körs med förnybara drivmedel, hur mycket antibiotika som förskrivs, hur stora utsläppen av medicinska gaser är och hur mycket avfall som återvinns.

Ladda ner rapporten
I ett särskilt avsnitt i rapporten presenteras goda exempel på hur regionerna och landstingen minskar förekomsten av farliga kemikalier i varor, för att på så sätt nå miljömålet om en giftfri miljö.

Här kan du ladda ner rapporten ”Öppna jämförelser 2018 av miljöarbetet i regioner och landsting”.

Vem sparar mest?
Regioner och landsting minskade användningen av energi i sina lokaler med 13 procent 2009-2017. Utöver reducerad klimatpåverkan innebär det 200 miljoner kronor i sparade kostnader per år.

Största energieffektiviseringen 2009-2017 skedde i Region Jönköpings län, som minskade användningen av energi i sina lokaler med en fjärdedel.

Stockholms läns landsting och Region Östergötland minskade sin energianvändning med cirka en femtedel. I rapporten med de öppna jämförelserna ger SKL exempel på insatser som regionerna och landstingen genomför.

Källa: SKL

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega