Ny rapport om svenska logistikfastigheter

Flexibla ytor och avtalstider, citynära lägen och större enheter. Den bilden av framtidens logistikfastigheter ger fastighetsrådgivaren Colliers i sin årliga rapport.

Syftet med sammanställningen i Logistic Market Report 2018 är att ge en övergripande bild av fastighetsmarknaden och Colliers bild av hur dagens och framtidens marknad för logistikfastigheter ser ut.

Länk till rapporten i sin helhet hittar du under artikeln.

Förändrade mönster
När det gäller uthyrningen drar rapporten följande slutsatser:

  • I takt med att handelsmarknaden förändras ifrån traditionella mönster blir det allt svårare att prognostisera framtiden vilket är en bidragande faktor att både flexibla logistikytor och avtalstider efterfrågas allt mer.
  • E-handeln påverkar i många led och därmed även rörligheten på marknaden. Vi ser att större aktörer fokuserar på citynära lägen för både större och mindre enheter för att möta e-handeln.

Nya detaljhandeln
Framtiden kommer enligt rapporten kännetecknas av följande utveckling:

  • Logistik är den nya detaljhandeln.
  • Fler satsningar genom antingen mindre pilotprojekt, där ett företag hyr en citynära lagerlokal, för att kunna leverera på extremt kort tid, eller genom större enheter.
  • Automation blir mer och mer ”vardag” när ett företag bygger upp sin lagerverksamhet i nya lokaler.
  • Hyrorna väntas hålla sig på den nuvarande nivån på många platser i Sverige.
  • Nybyggnation lär fortsatt vara attraktivt och hålla stadigt med genomsnitt på 300 000 kvadratmeter nyproducerat varje år.

Överblick av marknaden
– Vår sammanställning är en djupdykning av hur fastighetsmarknaden inom industri och logistik sett ut i Sverige under 2017 och inledningen av 2018, säger Christoffer Bladh Nord, projektledare inom Industri & Logistik på Colliers.

Han berättar att rapporten också är en sammanställning som reflekterar Colliers bild av marknaden.

– Vi förutspår även hur marknaden kommer att se ut under året och framöver. Vi tror att läsaren, oavsett kunskapsnivå, får en bra överblick av fastighetsmarknaden inom industri och logistik.

Läs Colliers rapport ”Logistic Market Report 2018”