Stor kompetensbrist 2019-2024

Minst 10 000 nya medarbetare måste rekryteras de kommande fem åren. Det visar en ny undersökning från FU där du kan se rekryteringsbehoven län för län.

Kompetensbristen i branschen är fortsatt stor de närmaste åren, enligt undersökningen som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört bland medlemsföretagen.

Störst är behovet av fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare. Företagen måste tillsammans rekrytera 3 603 fastighetsskötare, 2 331 fastighetstekniker, 1 543 fastighetsförvaltare under perioden.

Rapporten som sammanfattar undersökningens resultat finner du i en länk under artikeln. FU skriver att rekryteringsbehovet är ännu större i verkligheten eftersom alla företag inte är medlemmar och därför inte har deltagit i undersökningen.

Svårt att rekrytera
Nästan 70 procent av de svarande som rekryterat fastighetsförvaltare under 2018 tyckte att det var ganska eller mycket svårt. Av de som rekryterat fastighetstekniker i fjol tyckte 66 procent av de svarande att det var ganska eller mycket svårt.

Allra svårast att rekrytera är fastighetsingenjörer och byggprojektledare. Cirka en fjärdedel av de svarande uppger att det har lett till att lönerna har höjts och kompetenskraven har sänkts för dessa yrkesgrupper.

De kompetenser som blir svårast att rekrytera inom fem år finns enligt undersökningen inom avancerad styr- och reglerteknik/automation, energieffektivisering och digital teknik.

Rekryteringssnurra
Nästan 60 procent av de som svarade anger att nya rekryteringar främst kommer från andra företag i branschen. Och den trenden har blivit starkare sedan förra undersökningen 2017.

Yrkesväxlare från andra branscher är fortfarande förhållandevis få, liksom rekrytering via Arbetsförmedlingen eller deras arbetsmarknadsutbildningar.

Rekrytering från yrkeshögskola och universitet eller högskola är vanligare än rekrytering från gymnasiet, inklusive vuxenutbildning.

Många som slutar
Hela 60 procent av de som svarade anger att den huvudsakliga anledningen till framtida rekryteringar är ersättningsrekrytering. Betydligt färre, 36 procent, anger att anledningen är expansion av verksamheten.

Undersökningen visar även hur det ser med jämställdheten inom olika yrkesroller.

Bland de yrkesroller som undersökts i verksamheten är bara 17 procent kvinnor. Den roll som lockar flest kvinnor är fastighetsförvaltare, som har 32 procent kvinnor. Rollen som fastighetstekniker lockar minst kvinnor. Här är bara 7 procent kvinnor.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Bli den första att kommentera "Stor kompetensbrist 2019-2024"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär