Svenskarna tycker återvinning är svårt

Två av tre svenskar tycker att det är svårt att återvinna sina uttjänta saker. Åtta av tio skulle vilja återvinna mer än de gör i dag.

Det visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells.

– Det är fantastiskt bra att svenskarna vill återvinna mer! Därför är det sorgligt att så många upplever att det är svårt. Tillverkarna måste ta ett mycket större ansvar för att våra saker ska kunna återvinnas, genom att designa smart redan från början, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Upplevs som svårt
Undersökningen visar att 63 procent av svenskarna ofta eller ibland har svårt att veta hur en uttjänt produkt ska återvinnas. Bara 6 procent uppger att de aldrig stöter på sådana problem.

Tveksamheten står i vägen för större återvinning i Sverige. I undersökningen svarar nämligen 82 procent av svenskarna att de skulle vilja återvinna uttjänta produkter i större utsträckning än i dag. Bland kvinnor är andelen så hög som 89 procent och 75 procent bland männen.

De svenskar som aldrig känner att de vill återvinna mer utgör bara 3 procent.

Tillverkarnas fel
– Ingen ska behöva stå med en uttjänt pryl och tveka kring hur den ska återvinnas, för det leder till att vi kastar bort värdefulla material och slösar med jordens resurser. Svenskarna vill ta ansvar – nu måste riksdagen besluta om tydligare krav på tillverkarna, säger Pär Larshans.

Det kan finnas flera skäl till att produkter är svåra att återvinna. I grunden handlar det om att de inte är designade på ett sätt som lämpar sig för återvinning.

Exempelvis kan de vara gjorda av många olika material som inte går att separera från varandra, eller inte vara märkta på ett sätt som gör att deras sammansättning framgår tydligt.

Förlust 42 miljarder
Sverige förlorar varje år 42 miljarder kronor på utebliven återvinning, visade en rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics förra året. Totalsiffran är med all säkerhet betydligt högre, eftersom studien bara tittat på en handfull material.

Konsumtionen i Sverige kräver 60 ton naturresurser årligen för varje svensk. Bara en mycket liten del utgörs av återvunnet material.

Källa: Ragn-Sells

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega