Bygger för långsiktig förvaltning

Praktiskt och vackert är devisen. SKB har länge byggt på ett sätt som ska vara enkelt att förvalta. Nu har de samlat ihop erfarenhet och kunskap i utförliga projekteringsanvisningar.

– Vi värnar om det långsiktiga, säger nybyggnadschefen Johan Jarding.

– Vi har funnits i 101 år, byggt kontinuerligt sedan 1916 och har aldrig sålt en fastighet. Därför vågar vi kalla oss evighetsförvaltare. Det är en ganska hög svansföring, men vi värnar verkligen om det långsiktiga, säger nybyggnadschefen Johan Jarding med stolthet i rösten.

Han har arbetat på SKB i över tio år och lett arbetet med att sätta samman projekteringsanvisningarna. De beskriver och samlar funktionskrav, lösningar och materialval för ett ”SKB-hus”, en sorts SKB-standard.

Projekteringsanvisningarna riktar sig både till SKB:s medlemmar, styrelse och till de projektmedlemmar som SKB anlitar i respektive projekt. Arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer. Anvisningarna fungerar nu som ett tydligt styrmedel i projekteringsgrupperna. Internt är de ett stöd för projektledare för ny- och ombyggnation.

Ett levande dokument
Det var främst volymökningen, uppdraget från styrelsen att dubbla byggtakten, som gjorde att projekteringsanvisningarna sattes på pränt. Fler och fler personer involverades och för att säkerställa kvalitén behövdes tydligare riktlinjer. Och mer transparens.

– Tidigare fungerade det senaste projektet eller den senaste byggnaden som referens och på så vis förfinade vi ständigt vårt arbete och rutiner, berättar Johan Jarding.

SKB använde sig även av rumskort som talade om vilka kvalitéer som skulle uppnås, och varför.

Processen med att ta fram anvisningarna pågick under drygt ett år och handlade främst om att hitta de rätta formuleringarna. ”Allt stoff fanns, det skulle bara kokas ner i en bra form”, som Johan Jarding uttrycker det. Han betonar även att det rör sig om ett levande dokument som tål såväl revideringar som avsteg.

Fokus på standard och skötsel
Projekteringsanvisningarna är ett tydligt avstamp i den standard SKB under lång tid arbetat fram.

Johan Jarding berättar ingående om materialval och om vikten av långsiktighet. SKB har därför till exempel valt bort linoleum i sina trapphus, i längden är sten att föredra. (Se fler exempel i faktaruta.)

– De avvägningar vi gör är rakt igenom erfarenhetsbaserade. När det gäller huskompletteringar undviker vi exempelvis terrasser, det finns risk för läckage och terrassbjälklag håller inte så länge, säger Johan Jarding.

Smalt lager med få reservdelar
SKB har egna hantverkare och strävar efter ett litet materiallager med få produkter, alla ska exempelvis kunna packa om en duschblandare. Det är en av anledningarna till att samma fabrikat återfinns i samtliga badrum.

Projekteringsanvisningarna har mottagits väl och är nu i inne i ett implementeringsskede. Tydlighet är något de flesta uppskattar.

– Vår ambition är alltid att arbeta långsiktigt med våra projektörer och då är det enkelt att utveckla ett gemensamt tänk. Av naturliga skäl är det oftare arkitekterna som blir de nya spelarna i laget så där gör anvisningarna än mer nytta. Sen välkomnar vi givetvis deras nytänk och kreativitet, avslutar Johan Jarding.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Förvaltarvänliga val – SKB väljer:

 • Målade köksluckor och garderober – lång livslängd genom blästring och omlackering.
 • Takhöjdsstandard 255 cm – då ryms vändkanalen som ansluts till kökskåpan ovanför den högre varianten av väggskåp (2360 mm).
 • SKB:s koniska stuprör.

  Golvstående spisar – enkla att byta ut.

 • Självrensade S-vattenlås till diskbänk.
 • Fönsterbänkar i sten.
 • Klinker eller sten i hall.
 • Tak – bandfalsad plåt, tegelpannor eller betongpannor – aldrig pappklädda tak.
 • Takavvattning – koniska stuprör med ökande diameter nedåt. Förebygger isbildning, inga värmeslingor i rören behövs.
 • Hissar – maskinrumslösa linhissar. Hisschaktet utförs märkesoberoende, fabrikat kan bytas ut under husets livslängd.
 • Byggnadens specifika energianvändning ska högst uppgå till 55 kWh/A-temp, ”installationsjulgranar” undviks. Huvudsaklig uppvärmningsform är fjärrvärme, ventilationssystem utformas som FTX.
 • Effektiva ventilationslösningar – förvärmningsbatteri som värms med hjälp av bergvärme på ventilationsaggregaten för att undvika is i aggregaten.
 • Postboxar – helst integrerade i vägg eller med sned överdel för att undvika att reklam eller skräp placeras där.
 • Inbrottsskydd på fönster och dörrar som sitter lägre än 2,5 m över färdig mark.

 

Johan Jarding: Nybyggnadschef, SKB
Anställd på SKB sedan: oktober 2004
Favoritanvisning: ”de koniska stuprören, vår unika grej”
Främsta drivkraft: ”vill alltid förbättra och öka kvalitén”
Nästa steg: ”jobba vidare med implementering av anvisningarna, och en del korrigeringar, men främst implementering!”

 

Höga miljökrav

Vid nyproduktion arbetar SKB med miljöcertifiering utifrån systemet Miljöbyggnad. SKB:s projekteringsanvisningar gäller parallellt med Miljöbyggnads krav. I de fall SKB ställer högre eller andra krav än systemet Miljöbyggnad är det SKB:s krav som gäller.

 

SKB i korthet

Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, är en ekonomisk förening grundad 1916 som bygger och förvaltar kooperativa hyresrätter i Stockholm med kranskommuner, till sina egna medlemmar. SKB förvaltar ca 7800 lägenheter och har som mål att bygga cirka 200 nya lägenheter per år (sep 2016).

 

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega