Test av induktionshällar

Alla induktionshällarna som har testats av Energimyndighetens Testlab klarade de skärpta kraven på energieffektivitet som gäller 2019.

Induktionshällar har till skillnad från ugnar ingen energimärkning. Däremot gäller för hällarna ekodesignkrav som anger högsta tillåtna energianvändning, skriver Energimyndigheten.

Under 2019 kommer kraven på energianvändning för induktionshällar att skärpas och tillåta max 195 Wh/kg. Hällar som inte uppfyller effektivitetskraven får inte längre säljas.

Jämförbara med vattenkokare
De testade induktionshällarna kostar 4 000 – 6 000 kronor, har fyra fasta kokzoner och är i storleken 60×60 centimeter.

Den häll i Energimyndighetens test som hade högst energianvändning låg på 183 Wh/kg.

Att värma en liter vatten till 90 grader på en induktionshäll tar tre till fyra minuter, vilket betyder att hällen är jämförbar med en vattenkokare.

Viktigt med rätt installation
Energimyndigheten skriver att det är viktigt att induktionshällar blir korrekt installerade av en elinstallatör, så att du får rätt antal faser och rätt dimensionerad säkring.

Vidare skriver myndigheten att elinstallationsföretaget som du planerar att anlita ska finnas med i Elsäkerhetsverkets register.

Dessutom är det viktigt att det finns bra ventilation kring den inbyggda hällen, annars finns risk för att hällens livslängd förkortas. Följ tillverkarens rekommendationer för installationen.

Källa: Energimyndigheten