Prisas för energieffektivisering

Egil Öfverholm har tilldelats Energieffektiviseringsföretagens Hederspris för energieffektivisering som delats ut för första gången.

Han får priset för lång och trogen tjänst inom hållbarhetsarbete och energieffektivisering.Egil Öfverholm är arkitekt från Chalmers och har lång erfarenhet av arbete med hållbara energisystem och energieffektivisering i byggnader.

Han har bland annat arbetat med EU:s ekodesignkrav, teknikupphandling, elanvändning i byggnader, upphandling av energieffektiva produkter och solvärme.

Priset kommer från och med nästa år att heta ”Egil Öfverholm-priset”, döpt efter sin första pristagare.