Kulturhuset i Stockholm rustas

Kulturhuset i Stockholm genomgår det närmaste 1,5 året en omfattande upprustning. Upprustningen handlar till stor del om ett gigantiskt stambyte som staden gör efter femtio år, för nästan en miljard kronor.

När projektet är klart kommer husen att vara mer energieffektiva, driftssäkra och ha en bättre inomhusmiljö för både besökare och personal. Den stora förändringen blir det nya besökscentret med information och biljettförsäljning, som skapas på plattan-plan och som också kommer att bli den nya huvudentrén.

Den kulturella verksamheten kommer under renoveringen att pågå på andra håll i Stockholm. På gatuplan och plattan-planet har dock flera verksamheter öppet för besökare under renoveringen.