Stockholmshem lyfter fastighetstekniker

Besök i och praktisk genomgång av funktionerna i en undercentral, som fortsättning på teoridelen. Foto: Sonny Söderström

Stockholmshem genomför just nu ett utbildningspaket för att höja motivation, kompetens och effektivitet hos sina 60 områdestekniker.

Utbildningsprojektet Tekniker 2.0 ska bidra till en högre och mer jämn kompetens bland teknikerna, förklarar Sonny Söderström, distriktschef på Stockholmshem och en av de ansvariga för fortbildningen.

Tryggare i jobbet
– Det händer att de som kommer in som nya tekniker slutar ganska snabbt eftersom de inte fått en tillräckligt bra introduktion som ger förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Genom utbildningen vill vi ge alla en bredare bas att stå på, så att man känner sig tryggare i jobbet som då också blir roligare, säger Sonny Söderström.

– Det vi lär oss nu kommer också ligga till grund för en introduktionsutbildning som alla nya får genomgå. Dessutom ska alla som nyanställs få en mentor under introduktionstiden.

Fyra delmoment
Utbildningen består av fyra delmoment. De första två dagarna har medarbetarna drillats i fastighetsägarens ansvar samt det mesta som är värt att veta om värme och ventilation.

I fortsättningen handlar det om att bli bättre på att kommunicera både med kunder och medarbetare. I det sista momentet, ”Hands on”, får alla lära sig att reparera i stort sett allt som kan gå sönder i en lägenhet.

Mindre besvär för hyresgäster
– Det har funnits en tendens att kalla in specialister i onödan. Genom att vi blir duktigare och kan göra mer själva kan vi både spara lite pengar och slipper besvära hyresgästerna med flera extra besök, säger Sonny Söderström.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se