Pilotprojekt första steg mot ökad trygghet

Enköpings hyresbostäder hjälper de boende att starta grannsamverkan i ett område där det behövs som mest.

I vintras när Enköpings hyresbostäder (EHB) fick resultatet från sin senaste NKI-mätning insåg de ansvariga att trygghetsindex hade gått ner mycket i bostadsområdet Västerleden, speciellt på en adress.

Hyresgäster uppgav till exempel att de inte känner sig trygga när de går ut på kvällar och helger.

Maria Arosenius, polisinspektör, lokalpolisområde Enköping/Håbo.

– Med anledning av de låga NKI-siffrorna spånade Enköpings hyresbostäder och Polisen tillsammans vad vi kunde göra. Och då var vårt förslag att vi skulle försöka få till ett grannsamverkansområde, säger Maria Arosenius, polisinspektör i lokalpolisområde Enköping/Håbo.

EHB:s initiativ
Kruxet är bara att det är de boende själva som måste ta initiativ till grannsamverkan. Å andra sidan finns inget som hindrar fastighetsägare och Polisen att hjälpa de boende att komma igång.

Jennie Sahlsten, vd på Enköpings Hyresbostäder.

Jennie Sahlsten, vd på EHB, berättar att bostadsföretaget började med att bjuda in hyresgästerna på en gård till ett informationsmöte.

– Eftersom trygghetsindex hade gått ner så mycket tänkte vi att vi skulle starta grannsamverkan just här som ett pilotprojekt, säger hon. Tanken är att vi jobbar upp grannsamverkan på den här adressen och sen utökar vi det till hela vårt bestånd.

Polisen stöttar
Ett 20-tal boende kom till mötet där Polisen och EHB berättade kort vad grannsamverkan är. Sen fick de boende möjlighet att anmäla sitt intresse för att bli kontaktombud i sina trappuppgångar.

– Vi förklarade att det här är något som måste komma från er boende om ni vill ha det här, men då är vi med och stöttar er. Polisens del i det här är att vi utbildar kontaktombuden, säger Maria Arosenius.

Några av de boende anmälde sitt intresse för att bli kontaktombud, men det räckte inte riktigt för att täcka alla trapphusen på gården. Därför gör EHB och Polisen nu en andra framstöt.

Dörrknackning
– Den 28 mars kommer vi från EHB, Polisen och de som anmält sig från trappuppgångarna knacka dörr i trapphusen och försöka få med oss så många som möjligt på det här, säger Jennie Sahlsten.

Det bästa är naturligtvis om det finns ett kontaktombud i varje trapphus, men det finns inga sådana krav för att grannsamverkan ska komma igång. Det kanske bara blir i vissa trapphus på den här adressen som man startar grannsamverkan.

– Det faller ju inte på att någon i en trapp säger: jag vill inte vara med. Det bygger på frivillighet och handlar inte alls om något tvång, säger Maria Arosenius.

Flexibel modell
Det som måste finnas i ett grannsamverkansområde är ett kontaktombud som gått utbildningen hos Polisen. Kontaktombudet måste också ha koll på vilka som bor i området och se till att de också förstår innebörden av det här med grannsamverkan.

– Ett grannsamverkansområde kan vara allt från en lista på de som bor i området och att de har lite koll på varandra till att ha egna hemsidor, sms-grupper och så vidare. Det finns allt från det lilla till det jättestora och det finns inga krav på hur engagerad man måste vara, säger Maria Arosenius.

Hon berättar att när kontaktombuden utbildas på Polisen får de lära sig lite grann om hur man kan skydda sig mot brott och vad grannsamverkan innebär. Den informationen ska de sedan sprida vidare till sina grannar. De får också med sig grannsamverkan-skyltar som de sätter upp i sitt område.

Engagera dig!
Polisen kan också sprida information till kontaktombuden i ett bostadsområde. Till exempel kan kontaktombuden uppmanas att vara extra vaksamma om det sker en ökning av antalet inbrott.

Jennie Sahlsten tror att fastighetsägare kan öka intresset för grannsamverkan hos sina hyresgäster. Hon rekommenderar alla som är intresserade att gå in på hemsidan www.samverkanmotbrott.se.

– Man engagerar andra människor genom att själv vara väldigt engagerad, säger hon. Grannsamverkan är något som de boende ska göra själva, men jag tror det är bra om vi fastighetsägare är med och engagerar oss från starten och gör det som en del av ett större trygghetsarbete.

Först i Enköping
Grannsamverkan är en del i EHB:s trygghetsarbete. Bostadsföretaget deltar även i trygghetsvandringar som är en del av kommunens arbete inom fokusområdet ”Tryggare Enköping”.

Grannsamverkan är vanligt i villaområden men ovanligt i flerfamiljshus. Det finns till exempel inga flerfamiljshus i lokalpolisområdet Enköping/Håbo som har grannsamverkan.

Här kan Västerleden bli det första området med flerfamiljshus som får grannsamverkan. I så fall blir det intressant att se om trygghetsindex påverkas i nästa NKI-mätning som ska ske 2018.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Tips till fastighetsägare

 • Kolla på www.samverkanmotbrott.se.
 • Prata med någon på ditt lokalpolisområde.
 • Engagera hyresgästföreningen i frågan.

 

Fakta om Grannsamverkan

 • Grannsamverkan är en effektiv brottsförebyggande metod.
 • Sker i samabete med lokal polis.
 • Minskar risken för inbrott med 26 procent enlig Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).
 • Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig.

 

Därför fungerar grannsamverkan

 • Utbildningen av kontaktombuden och polisens brottsförebyggande information gör att de boende blir bättre på att skydda sina tillhörigheter.
 • Social kontroll – när man känner varandra i området vet man också vem som inte bor där och mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd.
 • Trygg miljö – när de boende trivs i miljön rör de sig ofta mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka brottslingar.
 • Nätverket kan öka den sociala stabiliteten i området. Den ökade sociala kontakten kan göra området lugnare och minska eventuell brottslighet även bland de boende.

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega