Nya testbädden Gröna Solberga

Hydroponik – en teknik som innebär att växter och grönsaker odlas i vatten utan jord, är en av idéerna som testas i Gröna Solberga. En utställningslokal där alla projekt visas, finns på Folkparksvägen i Solberga.

I bostadsområdet Solberga skapar Stockholmshem och IVL en grön testbädd för företag som vill utveckla lösningar och innovationer i bostadsmiljö.

Testbädden i Solberga, strax söder om Stockholm, är en form av forsknings- och demonstrationsanläggning mitt i bostadsområdet. Där kan företag, akademi och olika organisationer samverka med de boende för att tillsammans hitta lösningar på de utmaningar som finns inom bostadssektorn.

Boendet står för nära 40 procent av energianvändningen i Sverige och ger upphov stora utsläpp av växthusgaser, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ett viktigt steg
– Värme, ventilation, avfall, avlopp – det finns många frågor rörande våra boenden och människors beteenden som är intressanta för miljöforskningen och där vi ser stora möjligheter att göra klimatsmarta förbättringar. I Gröna Solberga får företagen möjlighet att testa sina lösningar i en miljö där familjer, pensionärer, unga, alltså vanliga människor bor. Det är ett viktigt steg för att få fart på lösningar som fungerar i praktiken, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Två fokusfrågor
I Stockholmshems bostäder bor över 50 000 stockholmare, vilket är lika många som i en mellanstor svensk stad. Med projektet i Solberga vill man visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara.

Fokus ligger på att ta fram nya innovativa lösningar, i första hand för dagvattenhantering och avfallshantering.

Samla regnvatten
En viktig fråga handlar om hur man kan hantera dagvatten för att undvika översvämningar. Där kommer man nu titta på olika lösningar för att fördröja och samla in regnvatten från stuprör och tak.

Genom att ta tillvara regnvattnet istället för att leda ner det i dagvattensystemet minskar belastningen på stadens dagvattenledningar, samtidigt som fastigheterna skyddas. Vattnet kan istället användas för att odla grönsaker lokalt.

Luktfri avfallshantering
En annan teknik som ska testas i Solberga är ett system som gör att avfall inte luktar. Hantering och återvinning av avfall blir mycket enklare om sopstationer inte sprider lukt och kan placeras där de passar bäst utrymmesmässigt.

Gröna Solberga drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. IVL samfinansierar projektet via Stiftelsen IVL.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

För mer information

Johan Strandberg
IVL Svenska Miljöinstitutet
010-788 65 98
johan.strandberg@ivl.se

Åsa Stenmark
Stockholmshem
08-508 39 119
asa.stenmark@stockholmshem.se

Snabbfakta om Stockholmshem
Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. I bolagets fastigheter bor drygt 50 000 stockholmare – vilket är lika många som i en mellanstor svensk stad, eller mer än fem procent av stadens alla invånare. Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. I över 80 år har bolaget skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna.

Snabbfakta om IVL
IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar institutet med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. IVL bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.