Bästa examensarbetena 2018

På Centrum för Fastighetsföretagandes (CFFF) frukostmöte den 22 november delades årets stipendier för 2018 års bästa examensarbeten ut. Stipendierna gick till följande studenter vid Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola:

Simon Argérus och Sebastian Dimitrakis, för bästa examensarbete på kandidatnivå vid Malmö universitet. De prisas för uppsatsen ”Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader”. Simon Siggelsten var handledare. Läs examensarbetet här.

Frida Hedin och Jennifer Jennerhed, för bästa examensarbete på masternivå vid Lunds Tekniska Högskola. De prisas för sin uppsats ”Tjänster och digitala lösningar i kontorsfastigheter – En studie om hur fastighetsbolag arbetar med digitalisering för att öka kundnyttan i kommersiella fastigheter”. Anne Landin och Malin Kylefors var handledare. Läs examensarbetet här.