Tävlingar – bra komplement till upphandling

Innovationstävlingar är intressant som ett komplement till andra former av innovationsskapande och det finns goda skäl för Sverige att satsa mer på innovationstävlingar.

Den slutsatsen drar docent Stefan Fölster vid Reforminstitutet som inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har undersökt i vilken mån och i vilka sammanhang innovationstävlingar kan vara ett komplement till upphandlingar och innovationsfinansiering.