JM först med Svanenmärkning

Alla JM:s egna bostäder som byggs i alla koncernens länder ska hädanefter miljömärkas med Svanen. JM blir därmed först i Norden med denna typ av miljömärkning.

Tanken är att koncernens mångåriga arbete för frisk miljö och hållbar utveckling ska bli synligare för bostadskunderna.

Miljömärkningen innebär att Svanen granskar JM:s miljöarbete, exempelvis valet av sunda material som ger en hälsosam innemiljö. Svanen kontrollerar även att husen byggs fuktsäkert, har god ventilation och ett bra insläpp av dagsljus.