Stora effekter med enkla miljöidéer

Det ska vara enkelt att agera hållbart. Därför har Riksbyggen tagit fram konceptet Enkla miljöidéer för sina bostadsrättsföreningar.

– Vi har samlat en massa tips om vad våra bostadsrättsföreningar kan göra för att ta steg mot ökad hållbarhet. Hittills har vi haft fokus på miljösatsningar men vi kommer även att ta fram tips för ökad social hållbarhet, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Från enkelt till enklast
De enkla idéerna är graderade i tre olika steg: enkelt, enklare och enklast.

– Det enklaste kan handla om hur man jobbar mer effektivt med skyltning i källsorteringsrum, att inventera belysning och byta till mindre miljöbelastande ljuskällor. Enklare är lite svårare som till exempel att inrätta bil- och cykelpooler medan enkelt är inriktat på energieffektiviseringar där föreningen ofta behöver ta hjälp av oss, säger Karolina Brick.

Karolina Brick, miljöchef.

Behöver inte vara dyrt
– Grundtanken är att inspirera föreningarna att vilja jobba mer med hållbarhet, få dem att inse att det går att göra saker utan att det behöver vara dyrt, säger Karolina Brick.

För att få igång arbetet bland sina medarbetare har Riksbyggen infört ett internt poängsystem där varje aktivitet ger 1–3 poäng.

Årets hållbarhetsförening
– Vi har haft som mål att vi varje år ska uppnå 1 000 poäng, vilket vi har gjort sedan vi började arbeta med de enkla miljöidéerna. Poängen ligger även till grund för vinnaren av årets hållbarhetsförening, en tävling som Riksbyggen anordnar med målet att inspirera alla föreningar att jobba mer med hållbarhet.

Konceptet är framtaget för bostadsrättsföreningar, men mycket går även att tillämpa på hyresbostäder, vilket Riksbyggen har påbörjat ett arbete med.

Emma Mattsson, kundgruppschef.

Stora effekter med små medel
Emma Mattsson var tidigare teknisk förvaltare med delat kundansvar. I dag är hon kundgruppschef för RiksbyggenVärmland. Hon är förtjust över konceptet.

– Det bästa med miljöidéerna är att det går att få stora effekter med ganska små medel, eftersom vi har så många kunder, säger Emma Mattsson.

Lättare jobba långsiktigt
Hon anser också att konceptet gör det lättare att få föreningarna att förstå värdet av att jobba långsiktigt med underhållsplanering, budget och energiplaner.

– Vi börjar med att inventera vad alla kunder gjort och försöka få dem att utse miljöansvariga i styrelserna. Genom att börja med det enkla blir det på sikt lättare att få gehör för större satsningar som till exempel återvinning av värmen från ventilationen och installation av solceller.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Fakta/Riksbyggens enkla miljöidéer

Riksbyggens enkla miljöidéer är indelade i tre steg: enkelt-enklare-enklast där man förslagsvis börjar med det enklaste.

Exempel på Enklast:

 • Förbättra skyltning i källsorteringsrum
 • Inventera belysning i gemensamma utrymmen
 • Byt till energisnåla ljuskällor
 • Minska energianvändningen på natten
  · Kontroll av temperatur i trappuppgång och gemensamhetsutrymmen.

Exempel på Enklare:

 • Byt ut gamla tvättmaskiner och torkutrustning i tvättstugan
 • Byt till snålspolande kranar
 • Byte eller kontroll av termostatventiler på radiatorer
 • Anlägg odlingslotter
 • Utse miljö- eller energiansvarig

Exempel på Enkelt:

 • Injustering av värmesystem
 • Inför individuell mätning
 • Ha kontinuerlig driftövervakning
 • Gör en energiplan
 • Installera solfångare och solceller

Här kan du läsa mer om tävlingen Årets Hållbarhetsförening


För mer information och kontakt:

Karolina Brick, miljöchef,   e-post: karolina.brick@riksbyggen.se

Emma Mattsson, gruppchef Värmland, e-post: emma.mattsson@riksbyggen.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega