Första solcellerna med batteri-backup

Riksbyggen installerar sin första solcellsanläggning med batteri-backup i Brf Tornväktaren IV i Ystad.

För att ta tillvara på solenergin som produceras under dagen installerar Riksbyggen Brf Tornväktaren IV i Ystad en batteri-backup till sin nya solcellsanläggning.

På så sätt kommer solenergin till nytta när de boende kommer hem och börjar laga mat och startar tvättmaskinen.

Brf med grön profil
Riksbyggen Brf Tornväktaren IV består av 54 bostadsrätter och ligger i de centrala delarna av Ystad.

– Styrelsen har i många år tillsammans med Riksbyggens fastighetsförvaltning arbetat för att ge föreningen en grön profil. Vi har infört källsortering, pumpstation för cykel, individuell elmätning och nu arbetar vi för att få in grön egenproducerad el i bostadsrätterna samt närvarostyrd LED-belysning i de allmänna utrymmena, berättar Hans-Inge Johansson, ordförande i Riksbyggen Brf Tornväktaren IV.

Del av ombyggnad
Solcellsanläggning kommer att vara på 42 kWp och bestå av 228 kvm solceller. Produktionen kommer att mätas och redovisas på display monterad på fasaden samt via webben.

Anläggningen är en del av en större ombyggnation som föreningen är på väg att genomföra: Ombyggnaden innefattar renovering av tak, skorstenar, fasad, närvarostyrd LED-belysning.

Föreningen har sedan tidigare installerat IMD (individuell mätning och debitering) vilket möjliggör för föreningen att nyttja elen från solenergin till bostadsrätterna också och inte bara till själva fastigheten.

Fast pris
– Då vi under många år har haft positiv erfarenhet av Riksbyggen tog vi hjälp av Riksbyggens ombyggnadsavdelning som hjälpte oss att projektera entreprenaden. Vi har valt att teckna ett så kallat Riksbyggenavtal där Riksbyggen till fast pris tar på sig ansvaret för genomförandet av hela projektet, säger Hans-Inge Johansson.

Arbetet är planerat att börja november/december i år med Riksbyggen som totalentreprenör och ombyggnationen kommer att genomföras av Täta tak entreprenad AB.

– Intresset för att utföra energibesparande åtgärder i samband med underhålls- och ombyggnadsprojekt bland våra kunder fortsätter att öka, säger Martin Mårtensson, projektchef på Riksbyggen.

För mer information

Martin Mårtensson
Projektchef för ombyggnad på Riksbyggen Bostad Syd
046-16 56 51

Ola Palmblad
Projektledare Riksbyggen
040-109451

Mari-Louise Persson
Energistrateg på Riksbyggen
072- 516 90 30

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega