Sök bidrag för att rusta skolmiljöer

Till och med den första april 2018 går det att söka stöd för att rusta lokaler och utemiljöer för skolor, förskolor och fritidshem. 25-50 procent av kostnaderna täcks.

Sedan november 2015 har det varit möjligt att söka bidrag för att rusta skollokaler och sedan juli 2016 har den möjligheten utvidgats till att även gälla bidrag för utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

Stödet kan sökas enskilt av dig som fastighetsägare eller tillsammans med skolans huvudman.

Bidraget för att rusta skollokaler täcker 25 procent av kostnaderna, som totalt måste uppgå till minst 100 000 kr. För utemiljön är bidraget på 50 procent av kostnaderna för såväl planering som genomförande av upprustning för minst 50 000 kr.

Minskad miljöpåverkan
För skollokaler ges stöd för exempelvis energieffektiviseringsåtgärder, åtgärder som rör luftkvalitet/ventilation, ljusmiljö eller lokalernas utformning i övrigt.

Syftet med satsningen är att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats för elever, förbättra lärandemiljön och samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan.

Bidraget gäller lokaler för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Mer fysisk aktivitet
När det gäller upprustning av utemiljön är kravet att åtgärderna ska bidra till något av de tre målområdena:

  • Förbättrad lärmiljö
  • Förbättrad trygghet
  • Främjande av fysisk aktivitet

Därutöver ska upprustningen präglas av ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, god gestaltning samt involvera barn/elever i processen.

2016-2018 satsar staten totalt cirka 500 miljoner kronor på att stimulera upprustning av skolans utemiljöer. Bidrag ges för ytor utomhus som hör till skollokaler för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem.

Så ansöker du
Ansök via Boverkets e-tjänst på www.boverket.se eller ladda ner ansökningshandlingar och skicka in. Ansökningarna prövas löpande.

PDF skollokal
PDF utemiljö

Obs! Bidrag lämnas inte för åtgärder som redan är påbörjade innan ansökan skickats in och upprustningen ska vara slutförd senast den 30 november 2018.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Boverkets tips för upprustning av utemiljön

  • Kartlägg aktiviteten och satsa rätt! En gård som stimulerar fysisk aktivitet ska inkludera alla barn och elever – oavsett kön, ålder och funktionsvariationer. Kartlägg hur utemiljön används av olika grupper, och satsa på att komplettera gården för de som har störst behov.
  • Ta professionell hjälp med planteringsytor och val av buskar och träd. Vissa arter klarar slitage bättre än andra och har större chans att överleva spring och brytskador. Planteringarnas storlek och placering spelar också roll för hur mycket de slits. Räkna med att nya planteringar behöver skyddas med staket under de första åren. Statsbidraget kan användas till konsultarvode för utformning av gården.
  • Intervjua barn och elever och be dem visa de platser de söker upp när de vill vara ensamma. Ofta är platser för avskildhet en bristvara som kan åtgärdas när ni planerar förbättringar av gården.

Utenavet ger inspiration och pedagogiskt stöd till lärande utomhus

Fler tips och inspirerande exempel hittar du på Boverkets webbplats

Se hela Boverkets film (3:15 min)

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega