Höjda riktvärden för buller

Regeringen höjer riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik.

För bostäder upp till 35 kvadratmeter läggs nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvadratmeter höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA.

En höjning av bullerriktvärdena innebär inte ändrade krav för ljudmiljön inomhus. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2017.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega