Green sköter utemiljö i Norrtälje

Green Landscaping har vunnit den offentliga upphandlingen av utemiljöskötseln i Norrtälje kommun.

Leveransen startar den 1 oktober 2017 och sträcker sig i fem år framåt. Green har ansvarat för motsvarande uppdrag sedan 2012, vilket ger en total avtalstid på tio år.

Det nya avtalet omfattar utförande av barmarksskötsel på gator och i parker samt funktionsentreprenad på vinterväghållningen i Norrtälje tätort.

Tjänster som ingår är bland annat skötsel av gräsytor, buskar och blommor, slyröjning, städning och tömning av papperskorgar samt sandupptagning.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega