Hackathon gav hållbara idéer

Hotellkedjan Scandic involverade 18 000 medarbetare i hållbarhetsarbetet genom en nordisk hackathon. Nu har två vinnande idéer utsetts.

Under vintern har Scandic genom ett sustainability hackathon uppmuntrat kedjans 18 000 medarbetare att komma med nästa hållbara idé att implementera i kedjan.

Gensvaret har varit stort och över 400 idéer har kommit in under perioden. Nu har två vinnande idéer utsetts.

200 workshops
Samtliga medarbetare på Scandic har haft möjlighet att skicka in sina idéer kring hur man kan göra Nordens största hotellkedja till ett ännu mer hållbart företag.

Över 200 workshops har hållits runt om på hotellen och det har kommit in över 400 idéer.

Grundtanken till att hålla ett hackathon ligger i övertygelsen i att styrkan och kreativiteten finns hos medarbetarna.

”Briljanta idéer”
– Vi är extremt glada över det stora engagemanget och ödmjuka inför att vi nu har över 400 briljanta idéer att arbeta med framöver. Vi kommer utvärdera alla idéer för att se vilka som kan bli implementerade på kedjan och vi börjar med de vinnande idéerna, säger Vanessa Butani, ansvarig för hållbarhet på Scandic.

En av de vinnande idéerna förbättrar den miljömässiga hållbarheten och den andra ska bidra till att öka den sociala hållbarheten.

200 miljoner liter vatten
Den vinnande idén ”Turn off the Tap – Scandic” kan spara 200 miljoner liter vatten per år ifall gästerna stänger av kranen när de borstar tänderna. Det är 1,2 miljoner badkar fyllda med vatten.

Besparingen har beräknats utifrån att 50 procent av gästerna stänger av kranen när de borstar tänderna och att de borstar två gånger per dag i två minuter per gång.

Scandic kommer uppmuntra sina gäster till att bli mer medvetna kring sin vattenförbrukning när de bor och det finns en god chans att de tar med detta positiva beteende hem.

Holiday for all
Den andra vinnande idén ”Holiday for All” går ut på att ge alla människor möjlighet till upplevelser.

Detta innebär att Scandic öppnar upp sina hotell för familjer som inte har möjlighet att semestra med sina barn på grund av ekonomisk utsatthet.

Scandic kommer identifiera potentiella samarbetspartners i varje land och genomföra en pilot på utvalda hotell under året.

Källa: Scandic