Sisab prisas för hållbart samarbete

Vd Claes Magnusson, hållbarhetsstrateg Ulrika Broman, och Jacob Landin, projektledare för Energiagenterna tog emot priset till Sisab.

Vd Claes Magnusson, hållbarhetsstrateg Ulrika Broman, och Jacob Landin, projektledare för Energiagenterna tog emot priset till Sisab.

Sisab får priset ”Två blir mer” för sitt arbete med att minska energianvändningen genom projektet Energiagenterna. Priset delas ut av Stockholms stads forum för hållbara fastigheter.

Priset delas ut i samarbete med Sweden Green Building Council och överlämnades i Stadshuset på tisdagskvällen. Priset ska stimulera fastighetsägare och förvaltare till ett aktivt hållbarhetsarbete i befintliga byggnader och i samverkan med hyresgästen.

Energiagenter
Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB får priset för sitt program Framtidens förskola och Energiagenterna.

Sedan 2015 har företaget tillsammans med pedagoger och barn i förskolor arbetat för att minska energianvändningen i lokalerna. Mer än 1 000 barn deltar i programmet och elanvändningen har redan minskat med 10 procent.

Lägger god grund för hållbart samhälle
– Energiagenterna är ett bra och klokt exempel på hur fastighetsägare och förvaltare kan uppnå resultat i sitt hållbarhetsarbete i samverkan med hyresgäster. Att arbeta med attityd- och beteendeförändringar redan i tidig ålder lägger en god grund för vår ambition att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör och medlem av juryn.

Hjälpas åt att nå egna och gemensamma mål
– Vår vision med projektet är att ge barn och pedagoger, som diplomeras som Energiagenter, kunskap och engagemang om energi som de sedan kan ta med sig vidare i livet, förklarar Sisabs vd Claes Magnusson.

– Trots att fastighetsägare och hyresgäster har mycket olika uppdrag, kan vi hjälpas åt att nå såväl gemensamma som enskilda mål. Att vårt arbete uppmärksammas är fantastiskt roligt, inte minst för fortsättningen av projektet, säger Claes Magnusson.

Så här lyder juryns motivering
”Med leken och nyfikenheten i fokus utbildas en ny generation energisparare med vilja att lära nytt och göra rätt. Som ringar på vattnet fostrar de oss vuxna att förändra vårt förhållningssätt.

Ett innovativt och stabilt utbildningsprogram för barn och personal i förskolor har direkt lett till att elanvändningen minskat med 10 procent. Vi är övertygade om att barnen sett till att det blivit förändring på hemmaplan också!

Attityd- och beteendeförändringen kommer säkerligen komma flera generationer till godo, i vår gemensamma ambition att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Som strössel på glassen ger besparingen också ökade fastighetsvärden!”

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega