Energioptimera för både hyresgästerna och miljön

Att sänka kostnaderna, erbjuda hög komfort och samtidigt minimera miljöpåverkan är en balansakt som kan kännas övermäktig. Men nyckeln till att få ihop ekvationen är att energioptimera fastighetens installationer och styrsystem.


Stockholms centralstation miljöcertifieras

Jernhusen och Cowi miljöcertifierar Stockholms centralstation. Utformning och drift har bedömts och certifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-Use. – Vi valde att testa BREEAM…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega