Industrin är förebild när SISAB skrotar apparatskåpen

Askebyskolan i norra Stockholm är av de fastigheter som installerat Sisabs nya automationssystem.

SISAB gör sig av med klumpiga apparatskåp och en massa kablar i sina fastigheter. Ett nytt system för fastighetsautomation, inspirerat av industrin, ger både smidigare installation och ännu mer data.

Niklas Dalgrip, SISAB

– Det här nya systemet är ytterligare ett led i vårt arbete att skapa smartare byggnader, säger Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB.

SISAB förvaltar skolor och förskolor i Stockholm Stad, totalt omkring 1,8 miljoner kvadratmeter. Värme och ventilation har länge styrts via digitala undercentraler (DUC:ar) – apparatskåp – som varit utplacerade i varje fastighet. Tack vare mer intelligenta komponenter och en typ av datakommunikation som används i industrin kan bolaget skrota apparatskåpen framöver.

– Det här leder till mindre ombyggnader i varje fastighet, eftersom vi tar bort apparatskåp och en massa kablage. Istället ersätter vi dem med smarta komponenter som vi kör i ett nätverk. Det blir i slutändan billigare och vi får mer data, säger Niklas Dalgrip.

Inspirerades av industrin
Traditionellt har fastigheternas digitala undercentraler, och den övriga styr- och reglerutrustningen, tjänat ut efter cirka tjugo år. Dels är det kostsamt att byta ut allt teknik, konstaterar Niklas Dalgrip. Dessutom började han ifrågasätta nyttan av att ha ett apparatskåp med kontrollpanel i varje fastighet.

– Om vi istället utnyttjar mer intelligenta komponenter kan vi koppla bort apparatskåpen och ta ännu ett steg mot Internet of Things. Fältbussar har man länge haft i IT-världen och industrin. Vi ville applicera det på fastigheter.

Smartare kommunikation – färre kablar
Hittills har signaler från värme- och ventilationssystemet överförts med ett rejält kablage till de digitala undercentralerna. Varje enskild komponent – sensor, givare och ventil – har varit utrustad med egna kablar.

Genom att istället använda smartare komponenter som knyts ihop med så kallade fältbussar, blir det möjligt för alla signaler att gå via en och samma kabel.

– I vanliga fall har alla sensorer och givare, ställdon och spjäll utrustats med kablar, både för in- och utgång av signaler. Nu har vi en enda kabel som förbinder alla komponenter, säger Niklas Dalgrip.

Systemet finns hittills i en handfull fastigheter
Varje fastighet som utrustas med det nya systemet – Solros; SISAB Online Remote System – knyts ihop med bolagets IT-plattform, Solida, som Sisab vann inneklimatpriset med 2021. (Läs artikel här intill).

Hittills har SISAB installerat det nya systemet i en handfull förskolor och skolor. Installationskostnaden har då varit cirka 30 procent lägre än om traditionell teknik använts, berättar Niklas Dalgrip. Målsättningen är att alla 600 förskolor och skolor ska utrustas med det nya systemet, i takt med att befintlig utrustning tjänat ut efter den tekniska livslängden på cirka tjugo år.

– Vi kommer att fortsätta implementera systemet i vårt befintliga bestånd i samband med planerat underhåll men också vid nyprojektering, säger Niklas Dalgrip.

Mer data – Mer påverkan
Systemet kommer också att leverera mer data om hur värme och ventilationen fungerar, vilket skapar ännu större möjligheter att styra och påverka fastigheterna. Men exakt hur återstår att se.

– Först när vi installerat systemet i 25–30 fastigheter kommer vi att kunna se nya modeller för hur vi också använder data.

Vill jobba vidare med bransch och kollegor
Integration mellan olika intelligenta komponenter och kommunikationsgränssnitt är viktiga pusselbitar, i SISABs fortsatta arbete med att implementera och vidareutveckla systemet konstaterar Niklas Dalgrip.

– För oss är standarder och ramverk väldigt viktiga. Vi vill fortsätta jobba med marknaden och andra beställare. Och vi vill också gärna dela med oss av våra erfarenheter till resten av fastighetsbranschen, säger Niklas Dalgrip.

Niklas 3 tips för fastighetsautomation

  1. Varför automation och digitalisering? Klimat och hållbarhet är bra, men insatser måste ge ekonomiskt resultat. Koppla insatser till verksamheten och övergripande mål. För oss är det att säkerställa bra inomhusklimat till våra kunder till lägsta möjliga kostnad, säger Niklas Dalgrip.
  2. Kompetent personal. Det räcker inte att bara vid behov anlita leverantörer och konsulter. För att förstå hur fastighetsautomation och digital teknik kan ta verksamheten framåt, måste också kompetens finnas inom bolaget.
  3. Ta del av kunskap. Prata med leverantörer. Hör också gärna av dig till oss på SISAB, säger Niklas Dalgrip.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega