Certifiering föreslås i byggprocessen

I ett yttrande tillstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag om att införa certifiering av sakkunniga och byggprojekteringsföretag. Boverkets förslag fanns med i rapporten En mer förutsägbar byggprocess….


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega