Lyft ditt självledarskap till en ny nivå 2021

Se din egen del, skriver Magdalena Fager Lindgren, HR-utvecklare på Mimer.

Har du någon gång sett en fluga flyga mot en fönsterruta och om och om igen krocka med glaset? Och trots att du öppnar fönstret är det som om den fortfarande dras till fönsterrutan istället för att flyga ut genom den öppna springan. Precis som om den tror att bara den flyger en gång till så ska den komma igenom glaset till slut.

Samma erfarenhet har jag ibland upplevt både privat och i arbetslivet. Att vi, likt en fluga, förväntar oss ett annat resultat efter en arbetsinsats, trots att tillvägagångssättet för att det ska ske är exakt samma som vi alltid gjort. Och när resultatet inte blir som vi önskat skyller vi gärna på någon annan eller någon yttre omständighet som gjort att det inte blev som vi tänkt.

Ett exempel är en dialog jag hade med en chef för ett antal år sen. Han var frustrerad för att medarbetarna inte gjorde som han sa till dem när det skulle införas nya rutiner på arbetsplatsen. Han beklagade sig om detta för mig under ett samtal. ”Ok sa jag, jag förstår att det måste vara frustrerande, men hur har du kommunicerat förändringen till dem, har du varit tydlig nog?” Det tyckte han att han hade varit, men i själva verket hade informationen förmedlats på ett morgonmöte, lite i förbifarten.

Jag frågade honom om han inte kunde gå tillbaka till avdelningen och förklara igen varför förändringen var viktig och vad vinsten skulle bli för dem om de införde det nya arbetssättet. Det tyckte han inte att han skulle behöva, för han hade ju sagt det till medarbetarna en gång. Efter dialog fram och tillbaka visade det sig att han själv inte riktigt förstått varför förändringen skulle genomföras, men att ledningen på företaget sagt att så skulle ske och han var nu pressad uppifrån. I hans fall blev det därför naturligt att skylla sin egen brist på tydlighet på att ledningen inte varit tydliga gentemot honom.

Hur det än föreföll sig så hade han ingen egen del i misslyckandet, tyckte han själv. Han vägrade helt enkelt se att om han agerat annorlunda kanske utfallet också blivit ett annat. Han var otydlig mot sina medarbetare, för han själv inte förstod. Istället för att gå tillbaka till ledningen, och kanske därmed få sin stolthet aningen sargad genom att erkänna att han inte förstod, lät han sig istället bli irriterad på sina medarbetare. Det här var inte första gången chefens otydlighet skapade frustration både på arbetsplatsen, men framförallt också hos honom själv.

En viktig ingrediens för att få till förändring i sitt liv är att se sin egen del i varför saker och ting är som de är. Att se vår egen del är otroligt viktigt när vi vill förbättra vårt självledarskap. För med handen på hjärtat så är inte alla missförstånd, orättvisor, frustrationer och irritationsmoment vi är med om i våra liv, vare sig det är på arbetet eller privat, alltid någon annans fel. Jag säger inte att allt bara är ditt eget fel, men oftast kan vi påverka vår situation mer än vi kanske tror om vi är tydligare mot vår omgivning och ärliga mot oss själva och faktiskt erkänner att vi hade kunnat göra på ett annat sätt. Sen krävs det också mod nog att prova göra annorlunda, och det är inte alltid lätt.

Nu när 2021 just kickat igång så tycker jag det kan vara bra att reflektera över hur man ska få ut så mycket som möjligt av året. Finns det saker du återkommande går och irriterar dig på? Kanske en kollega som ofta är negativ och drar ner stämningen, eller en chef som aldrig återkommer i tid med det du efterfrågar? Har du i så fall varit tydlig till de inblandade att du faktiskt blir påverkad negativt av kollegan eller hur viktigt deadlinen är för dig för att kunna fortsätta ditt arbete?

Precis som i metaforen med flugan vid fönsterrutan som ju aldrig kommer ut om den gör på samma sätt gång på gång, så gäller detsamma när du vill få till en förändring i ditt liv. Lyft blicken och fundera på vad din del är i sammanhanget istället för att acceptera när olika situationer leder till frustration. Kan du göra något annorlunda? Många gånger kan du det och att våga testa kan få oanade positiva följder. Dessutom stärker du ditt självledarskap genom att få insikt i hur du själv påverkar det som sker omkring dig. Lycka till!

Med hopp om ett år då du styr din vardag på ett tydligare sätt.

Magdalena Fager Lindgren
HR-utvecklare på Mimer

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega