Heimstaden tar värme från spillvatten – sparar 40 % energi

Spola inte ner energin – återvinn den istället! Heimstaden tar vara på värmen från spillvattnet, och räknar med att kapa energinotan med 40 procent.

Energikraven var höga när Heimstaden skulle bygga området Storfågeln i Skellefteå: ett nytt kvarter med åtta hyreshus och sammanlagt 298 lägenheter. Flera uppvärmningslösningar granskades, men fick snart kastas i papperskorgen: bergvärme gick bort på grund av markförhållandena, solceller och uteluftsvärmepump fungerade inte i det kalla klimatet.

Thule Brahed, Heimstaden

Till slut fastnade Heimstaden för en annan energilösning, som än så länge är ganska ovanlig i branschen. Det handlar om att ta vara på värmen från fastigheternas spillvatten, något som Thule Brahed, energispecialist på Heimstaden, kallar för ”det nästa naturliga steget i jakten på energieffektiviseringar.”

– Energiåtervinning från spillvatten har inte testats så mycket i fastighetsbranschen, men jag tror att sådana här lösningar kommer bli vanligare framöver. Det finns mycket att vinna på att återvinna energin istället för att spola ner den: vi minskar driftskostnaderna, vårt klimatavtryck och behovet av att köpa energi, säger han.

Återvinning med värmeväxlare och värmepump
För att kunna ta vara på värmen är spillvattnet i de åtta husen ihopkopplade och leds till en gemensam tank i undercentralen. Där återvinns den kvarvarande värmen med hjälp av en värmeväxlare, och vattnet släpps därefter ut igen på det kommunala avloppsnätet. I nästa steg arbetar en värmepump mot värmeväxlaren för att få en högre temperatur på värmevattnet. Därefter återförs värmen till byggnadernas värme- och varmvattensystem.

Heimstaden valde också att installera solceller på fastigheternas tak, som hjälper till att driva värmepumpen.

Lösningen gör att minst 90 procent av den tillgängliga energin från spillvattnet kan återvinnas. Det innebär att systemet, som har varit i drift sedan oktober 2023, beräknas minska husens energibehov med över 40 procent.

– Hittills lever systemet upp till förväntningarna, och vi ser att utfallet matchar den utlovade prestandan. Vi kommer att utvärdera efter ett år, men tittar redan nu på att införa liknande system i en annan, ännu större byggnad i Spånga, säger han.

Viktigt hitta rätt objekt
Thule Brahed betonar samtidigt att lösningen inte passar för alla objekt.

– Det gäller att hitta en fastighet där brukarna använder normalt eller mycket spillvatten, och det behöver också vara enkelt att koppla ihop avloppen. Därför kan det vara lättare med nybyggen där du kan styra planeringen, jämfört med befintliga fastigheter där du är mer begränsad i vad du kan göra. Det är också värt att tänka på att systemet blir mer kostnadseffektivt ju större fastigheten är: vi vann mycket på att vi kunde kopplade ihop åtta hus, säger han.

Han påpekar att storleken på värmepumpen behöver matchas mot antalet boende – och hur mycket spillvatten som beräknas gå åt.
 
– Det kanske är bättre att satsa på en fastighet med ett gym eller studentbostäder där det duschas mycket, jämfört med exempelvis ett äldreboende, säger han.

Hur är det med återbetalningstid och beräknad lönsamhet för investeringen?
– Eftersom elpriset är så varierande är det svårt att uppskatta investeringens återbetalningstid, men vi har som sagt minskat energiförbrukningen rejält och är nöjda med resultatet hittills. Det finns säkerligen andra system där kalkylerna idag visar på bättre lönsamhet. Men för rätt objekt tycker jag att återvinning av spillvattnets värme är en väldigt bra energilösning – särskilt om andra alternativ inte fungerar. Jag tror också att sådana här system kommer blir mer och mer lönsamma på sikt, när fler upptäcker dem, och fler leverantörer och lösningar kommer ut på marknaden.

Tips för att återvinna spillvärme

  • Använd i fastigheter med normal eller stor konsumtion av vatten.
  • Koppla gärna ihop flera fastigheter för att få upp volymen.
  • Se till att det är lätt att koppla ihop avloppen. Det kan vara lättare vid nyproduktion.
  • Matcha värmepumpen till antalet brukare och vattenkonsumtion.

Text: Ulrika Ernström
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega