Nyheter i visselblåsarlagen införda, vad är det som gäller?

Porträttfoto: Peter Knutsson

Från den 17 december 2023 omfattar det så kallade visselblåsardirektivet även privata arbetsgivare med över 50 anställda. 
 
Lagen om skydd av visselblåsare (lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) trädde i kraft den 17 december 2021. 
 
Lagen gäller vid rapportering, i ett arbetsrelaterat sammanhang, av information om missförhållanden förutsatt att det finns ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram. Det gäller exempelvis överträdelser av lag och föreskrifter, säkerhet och hälsa och missbruk av skattemedel som angår en vidare krets av personer. Rapportering som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden anses i regel inte vara av allmänintresse. 
 
Lagen gäller alla typer av verksamheter och företag i privat och offentlig verksamhet. 
 
Alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ska ha interna rapporteringskanaler för anställda för att kunna rapportera missförhållanden på ett säkert och tryggt sätt, men den skyldigheten inträder succesivt. 
 
Sedan den 17 juli 2022 gäller att:
offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda och privata arbetsgivare med 250 eller fler anställda ska ha en visselblåsarfunktion inrättad. Denna skyldighet har alltså redan inträtt.
 
Sedan den 17 december 2023 gäller att:
privata arbetsgivare som har 50–249 anställda ska ha en visselblåsarfunktion inrättad. 
 
Regler i korthet:
  • Arbetsgivaren ska utse oberoende och självständiga personer för hantering av kanalerna.
  • Dessa personer eller enheter ska bekräfta att rapport har mottagits och ha en löpande kontakt (inklusive uppföljning och återkoppling) med den visselblåsande.
  • De som utses får antingen vara anställda hos arbetsgivaren eller hos någon som har anlitats för att hantera rapporteringskanalerna och förfarandena för arbetsgivarens räkning.
  • Arbetsgivaren ska skriftligen dokumentera sina interna rapporteringskanaler och förfaranden.
  • Arbetsgivare som driver privat verksamhet och som vid ingången av kalenderåret hade mellan 50 och 249 arbetstagare får dela interna visselblåsarkanaler med varandra.
  • Även kommuner får dela interna visselblåsarkanaler med andra kommuner samt med kommunala bolag, stiftelser och föreningar som också omfattas av skyldigheten att ha kanaler och förfaranden.
  • Det är Arbetsmiljöverket som har i uppdrag att utöva tillsyn över att arbetsgivare inrättar rapporteringskanaler och förfaranden. 
 
Victoria Lindström,
förhandlare/rådgivare Fastigo
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega