Vi har fått problem med vägglöss i en fastighet, vad ska vi göra?

Chanelle Small, skadedjursexpert på Stockholmshem. Foto: Bengt Alm

Svar:
Att få in vägglöss i en fastighet kan vara en krävande och dyr affär för hyresvärden och psykiskt och fysiskt påfrestande för den drabbade. Här är några råd och tips.

Tecken på vägglöss
När man får in vägglöss kan det ta ett tag innan man inser att man har problem, det är inte alltid man ser själva vägglusen till att börja med. De första tecknen brukar vara klåda. Sedan kan man se fläckar på lakanen.

Under vår, sommar och höst misstar man ofta klådan från vägglusbett för andra insektsbett, vanligast är myggbett, därför kan det ta rätt lång tid innan man inser att det rör sig om något annat.

Hyresgästens ansvar:
Det är hyresgästens ansvar att anmäla alla brister i sin lägenhet. Ohyra, också kallat skadedjur, räknas som en brist. Det åligger också hyresgästen att samarbeta med saneringsbolaget genom att upplåta sin lägenhet, samt förbereda inför sanering.

Även om man inte är direkt drabbad är man skyldig enligt Jordabalken kap 12 att upplåta sin lägenhet för inspektion/åtgärder.

Ibland kan det vara svårt att förstå varför man behöver släppa in saneringsbolaget om man inte upplever problem (ibland kan man vara drabbad utan att veta om det). I sådana fall är kommunikationen med hyresgästerna A & O, hyresvärden behöver förklara varför man vill ha tillträde till just den lägenheten. Ohyra kan sprida sig snabbt om man inte får det under kontroll, det är viktigt att förklara.

Hyresvärdens ansvar:
Det är hyresvärdens ansvar att ha en skadedjursförsäkring/skadedjursavtal för att hantera skadedjursärenden.

Det är också hyresvärdens ansvar att skyndsamt hantera skadedjursärenden, enligt Jordabalken kap 12. Det innebär att så fort hyresgästen informerat hyresvärden om misstanke eller förekomst av ohyra måste hyresvärden agera.

Det vanligaste är att hyresvärden har ett avtal med ett saneringsbolag att sanera mot ohyra. Hur man väljer att sköta det varierar; en del fastighetsbolag vill att hyresgästerna ringer direkt till saneringsbolaget och anmäler. Andra vill att hyresgästen ringer till dem och anmäler och de i sin tur anmäler till saneringsbolaget.

Men ansvaret kan inte delegeras bort och åligger fortfarande hyresvärden.

Hyresgästen bör bo kvar
När det är konstaterat att det är vägglöss initieras en saneringsprocess. Det är viktigt att familjen som bor i lägenheten är väl införstådd med den, samt är samarbetsvilliga.

Det är också viktigt att man bor kvar i lägenheten, annars så lyckas inte saneringen. Det är ofta den tunga biten för de som är drabbade, att de behöver sova kvar i lägenheten med vetskap att det finns vägglöss där.

Det är också viktigt att man inte flyttar runt i lägenheten och sover på nya ställen för att undvika vägglössen, då får man en större spridning av problemet och det blir mer svårsanerat.

Förklara för hyresgästen om dess ansvar
Om man väljer att flytta ut ur lägenheten under saneringsprocessen risker man att inte bli av med vägglössen, de kan ligga i dvala i upp till 18 månader, samt att man riskerar en spridning till grannlägenheterna.

Det är hyresgästens ansvar att medverka vid saneringen men det finns inget i Jordabalken kap 12 som säger att hyresgästen inte får sova någon annanstans om hen så önskar. Väljer hyresgästen att inte sova i lägenheten har hyresvärden svårt att komma tillrätta med problemet.

Det är bästa är därför att försöka förklara för hyresgästen att vägglössen inte kommer försvinna om hen inte sover där. Man kan även erbjuda olika lösningar som finns på marknaden så att den drabbade kan sova ostört.

Hjälpmedel under sanering
Det finns så kallade sängkoppar, vilka man sätter under sängbenen och drar ut sängen från väggen så att den står fritt från vägg och andra möbler. De förhindrar att vägglöss kan ta sig upp i sängen.

Det finns även så kallat madrasskydd som komplement till det. Skyddet sätter man på madrassen så att de vägglöss som finns i sängen inte kan ta sig ut. Det måste dock sitta på i 18 månader efter saneringens avslut för bästa skydd.

Dessa två produkter ingår oftast inte i skadedjursavtalen, om man inte skrivit in det, men de är ett bra sätt att lugna en orolig hyresgäst och kan vara värt att lägga lite pengar på.

Förebyggande arbete
Det är svårt att förebygga mot vägglöss men jag rekommenderar att vid ny- och ombyggnad lägga ut kiselpulver.

Man strör ut ett tunt lager mellan golv och vägg, innan golvsockeln sätts dit, sedan förseglar man i underkant med valfri fog. Man ska försegla för att man ska kunna dammsuga vid sockeln utan att suga upp kiselpulvret och för att kunna våttorka. Pulvret har en oändlig livstid så länge det får ligga kvar och inte blir blött.

Kisel är helt naturligt och ofarligt för människor och husdjur. Kostnaden för kiselpulver, samt arbetskostnaden, är marginell i jämförelse med vad man vinner på att ha ett förebyggande skydd på plats.

I många fall så hinner vägglössen, som kommit in i lägenheten, dö innan hyresgästen ens upptäckt att de har vägglöss. Och i de andra fallen förkortas saneringstiden då man redan har ett försprång.

Ersättning till hyresgästen
Enligt 12 kap. 11 § punkt 4 JB har hyresgästen rätt till ersättning för skada. Det är dock ett antal förutsättningar som måste uppfyllas för att en hyresgäst ska ha rätt till ersättning.

  1. Hyresgästen kan visa att en brist föreligger. Vidare måste hyresgästen också visa på att en skada har uppkommit genom bristen. Hyresgästen måste alltså visa på att sina skador (det vill säga bett på kroppen) uppkommit av vägglössen. Vägglössen får vidare inte vara ett resultat av hyresgästen, utan av hyresvärden.
  2. Skadan i fråga måste ha uppstått genom hyresvärdens försummelse. Med detta menas att hyresvärden ska ha varit vårdslös. Om en lägenhet är bristfällig, exempelvis genom att den är skadeangripen av vägglöss och hyresvärden känner till det så ska denne i god tid vidta åtgärder för att avhjälpa felet. Försummas detta anses hyresvärden normalt sett vara vårdslös. Avgörande är alltså vad hyresvärden har vidtagit för åtgärder. Mitt råd är alltså att agera skyndsamt, annars anses du som hyresvärd vara vårdslös.

Uppsägning vid skadedjur
Enligt Jordabalken kap 12 §42 är hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet i förtid, om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller genom att inte underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten.

Men, det är svårt att påvisa att hyresgästen varit vårdslös och på så sätt fått med sig ohyra, det är snudd på omöjligt att bevisa.

Dokumentera väl
Uppsägning bör vara en sista utväg. Då måste det finnas väl dokumenterat att hyresgästen inte anmält problemet, inte samarbetat vid saneringen eller till och med motarbetat saneringsprocessen.

Det finns några fall där en hyresvärd sagt upp en hyresgäst på grund av ohyra och har vunnit fallet, trots överklagan. I de fallen har dokumentation från hyresvärden själv samt saneringsbolaget legat till grund för uppsägningen. Ett av fallen handlade om vägglöss och det andra om mjölbaggar.

Chantelle Small
Förvaltningsstöd och skadedjursexpert för Boende & Lokaler på Stockholmshem

Tips att förmedla till hyresgästerna inför semestertider:

På semesterorten:
-Ställ väskorna, direkt, i badrummet alternativt utanför rummet. Lägg dem inte i eller under sängen.
-Genomsök rummet efter lusspår, i lakan och madrasskarvar.
-Byt rum om du ser spår av löss.
-Ta därefter in väskan.
-Packa inte upp och strö kläder omkring dig. Håll dem i en stängd väska.

Hemma igen, om du tror att du blivit exponerad för löss:
-Ta inte in väskan i sovrummet.
-Packa upp i badrummet. Lägg kläderna direkt i tvättmaskinen alternativt i en tillsluten plastpåse och förvara på balkongen tills du kan tvätta. Tvätta så varmt plaggen tillåter.
-Dammsug den tomma resväskan, i alla fack.
-Släng dammsugarpåsen direkt, utomhus.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega