Hur kan jag skapa utmanande mål för gruppen och individen?

Jag är chef för 15 tekniska förvaltare. Företaget har övergripande strategiska mål men jag tycker det är svårt att skapa utmanande mål på grupp- och individnivå. Hur blir jag en coachande ledare och hur ska jag tänka praktiskt kring målstyrning?

Att skapa utmanande mål är en central del av coachande ledarskap. Det handlar om att sätta upp mål som är inspirerande och utmanande samtidigt som de är realistiska och uppnåeliga. Här är några tips, steg och principer att tänka på när du arbetar med att skapa utmanande mål inom ramen för coachande ledarskap:

Tydlighet: Se till att målen är tydliga och konkreta. De bör vara klart definierade och lättförståeliga för alla involverade parter.

Koppling till visionen: Målen bör vara kopplade till den övergripande visionen och målsättningen för organisationen eller projektet. Detta ger mening och syfte åt målen och hjälper till att hålla teamet engagerat.

Mätbarhet: Utmanande mål bör vara mätbara på något sätt. Det ska vara möjligt att kvantitativt eller kvalitativt bedöma om målet har uppnåtts.

Realism: Även om målen ska vara utmanande, är det viktigt att de fortfarande är realistiska och möjliga att uppnå inom den givna tidsramen och med tillgängliga resurser.

Delaktighet: Engagera de involverade i att sätta målen. Genom att låta teamet vara delaktigt i processen ökar du deras engagemang och motivation att arbeta mot målen.

Delmål: Dela upp det övergripande utmanande målet i mindre delmål. Detta gör det mer hanterbart och ger möjlighet att fira framsteg längs vägen.

Utmana ”komfortzon”: Målen kan sträcka sig bortom det ”bekväma och kända”. De bör kräva en ansträngning och utveckling av färdigheter och förmågor.

Tidsram: Ange en realistisk tidsram för att nå målet. Detta hjälper till att skapa en känsla av brådska och fokus.

Uppföljning och feedback: Fortsätt att följa upp och ge feedback på framstegen mot målet. Detta ger möjlighet att justera och göra förbättringar om det behövs.

Fira när målen uppnås: Visa erkännande för att uppmuntra och visa uppskattning för insatsen.

Genom att tillämpa dessa principer kan du som coachande ledare hjälpa ditt team att skapa och arbeta mot utmanande mål som inte bara leder till resultat, utan också till personlig och professionell utveckling.

Lycka till!

Malin Avalon Engquist
Malin Avalon Engquist är senior coach inom ledarskap- och teamutveckling med över 25 års erfarenhet som chef och ledare samt som operativt ansvarig eller som senior rådgivare inom affärsnära HR, ledarskap, affärsutveckling, kommunikation och marknad.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega