Mångfald höjer kompetens och lönsamhet

I etniskt blandade arbetsgrupper ökar kompetensnivån. Mångfald är helt enkelt lönsamt. Det hävdar Magdalena Nour på organisationen MINE en ideell organisation för bostadsbolag och andra arbetsgivare i södra Sverige.

– Alla behöver någonstans att bo och hyran ska betalas. I fastighetsbranschen finns en sällsynt god infallsvinkel att kunna förena samhällsnytta med affärsnytta med hjälp av genomtänkt mångfaldsstrategi, att till exempel våga anställa fler med utländsk bakgrund, säger Magdalena Nour.

Magdalena Nour

Största hindret för att lyckas med en sådan strategi är att man tror att man sitter inne med facit, att den organisation man har redan är perfekt, menar hon.

Rädsla för att behöva anpassa
Magdalena Nour berättar om en undersökning från Copenhagen Business School:

– Den visar att det största hindret för mångfaldssmart rekrytering inte handlar om rädsla för folk med annan bakgrund än svensk. Istället har det att göra med farhågan att jag som chef och min organisation ska behöva anpassa mig till något nytt.

Hur ska vi hantera denna rädsla för förändring?
– Det här är inte raketforskning. Första steget är att bli medveten om att mycket kan handla om fördomar, vi har alla sådana.

Vad tänker du på för fördomar?
– Jag kanske tänker att det blir problem i lunchmatsalen om jag anställer någon som inte äter griskött, att det inte är lönt att satsa på en ung kvinna för hon ska säkert snart ha barn eller att mannen över 60 troligen är värdelös på datorer. Det gäller att våga fråga och ge sig in i situationer där man inte har full koll. Problemet kanske inte är något problem utan bara finns i ditt eget huvud.

Våga fråga hyresgästerna
Magdalena Nour poängterar att övning ger färdighet. Ju mer vi vågar fråga, desto fler nyttiga och användbara svar får vi.

– Just när det gäller fastighetsförvaltning är det naturligtvis viktigt att också våga fråga hyresgästerna. Jag vet att fastighetsbolag gör kundundersökningar ibland. Men kanske skulle man fråga oftare? Kommunikation är viktigt, både internt och externt. Vad skulle vi som hyresvärd kunna göra bättre? Hur skulle ni vilja ha gården? Inga revolutionerande frågor. Men det är de små stegen som ger förändringar. 

På vilket vis menar du att mångfald är affärsnyttigt?

– Mångfaldstänkande handlar i första hand inte om att vara snäll. I affärslivet uppstår ständiga behov av att nå nya målgrupper. Hur ska jag hitta nya kunder? Vad behöver uppdateras? Hur är behovet av innovationer? Hur kan den här fastigheten bli mera lönsam? Alla sådana frågor löses bäst av diversifierade arbetsgrupper med den variation av erfarenhet och kompetens som då finns.

Vems ansvar är det att få in ett ökat mångfaldstänkande?

– Alla medarbetare har förstås ett ansvar att bidra till utvecklingen. Men det finns ett ”top-down-perspektiv”. Det krävs en vd eller en styrelse som säger, så här ska vi ha det och som skickar ut rätt signaler. Består styrelsen till exempel av åtta svenska män som är lika gamla och har gått i samma skolor, så blir signalen att ingen kvinna eller någon med utländsk bakgrund har i styrelsen att göra. Men det finns forskning som visar att mer blandade styrelser och ledningsgrupper tar bättre beslut.

Fastighetsbranschen ligger långt fram
Enligt stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande poster i näringslivet, så ligger fastighetsbranschen långt fram när det gäller jämställdhet i ledningsgrupper och styrelser, berättar Magdalena Nour.

– Det bådar gott även ur mångfaldsperspektiv eftersom det visat sig att kvinnor är mer benägna att anställa folk med annan etnisk bakgrund än svensk, kanske för att kvinnorna själva tagit sig igenom en hierarki.

Magdalenas bästa tips för mångfaldssmart strategi

  • Acceptera att du inte vet allt.
  • Våga fråga dem du inte brukar fråga.
  • Du måste gå in i problemet för att kunna komma ut ur det.
  • Om du tycker att du är den smartaste i rummet är du i fel rum. Våga lyssna.
  • Utmana dig själv, våga göra nya saker, utsätt dig för nya situationer. Det betalar sig.

Text: Ulf Storm
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega