Därför satsar Familjebostäder på miniängar och insekter

Den bebyggda miljön behöver återställa den biologiska mångfalden. ”Det måste finnas plats för insekterna i staden och det jobbar vi mycket med”, säger Hanna Bäck, utemiljöspecialist på Familjebostäder i Göteborg.

Familjebostäder i Göteborg arbetar för att ta hand om de små insekterna i våra områden som är så viktiga för den biologiska mångfalden.

Miniängar på innergårdar och insektshotell i ved från stormfällda träd i Kungsladugård, planteringar i stället för buskage på Siriusgatan och blommande gräsmattor på Hisingen är bara några av de sätt som vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för bin och andra insekter.

– Det är ett komplext system som bara fungerar om man ger det rätt förutsättningar. Det måste finnas plats för insekterna i staden och det jobbar vi på Familjebostäder mycket med, säger Hanna Bäck, utemiljöspecialist på Familjebostäder i Göteborg.

Flera skäl till att satsa
Hon berättar att det finns flera skäl att satsa på biologisk mångfald. Gårdar och bostadsnära naturmark ger många möjligheter att relativt enkelt återskapa ytor för arter som har försvunnit på grund av bland annat bebyggelse.

Detta är avgörande för att bevara balansen i jordens komplexa ekosystem.

Planterar ängar
Nyligen färdigställde Familjebostäder en ny park i Kortedala som heter ”Kottedala”. Där har fokuset varit på återbruk och biologisk mångfald.

Aster, salvia och rölleka är några av de växter som har planterats i parken. På de små ängarna kommer att det växa prästkragar, vallmo och andra pollinerarvänliga blommor. Dessutom har platsen fått sju nya tallar och pingstliljor i hundratal.

− Vi har även skapat sandbäddar för att kunna locka till oss vildbin. Det finns totalt trehundra arter av vilda bin i Sverige, säger Hanna Bäck.

Utbildar sina miljövärdar
För att hela tiden kunna arbeta aktivt med frågan har våra miljövärdar, vid sidan av sitt dagliga arbete, under förra året utbildat sig inom biologisk mångfald och klimatanpassning.

– Biologisk mångfald ska vara med i allt vi gör, säger Hanna Bäck.

Källa: Familjebostäder i Göteborg

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega