SBB:s fastigheter får överskottsvärme från lokal datahall


Telias lokala datahall kommer att avge överskottsvärme till SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens fastigheter i Haninge, söder om Stockholm. Bland fastigheterna finns kommunhuset, en skola, äldreboende samt flera kontor.

Telia har sedan 1980-talet en omfattande datacenterverksamhet i Haninge. För att ta tillvara på verksamhetens överskottsvärme på ett miljömässigt vis har man gemensamt initierat ett nytt lokalt energiprojekt tillsammans med SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

– Vi är väldigt glada att vi kommit i mål med det här energiprojektet. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vi kan ta tillvara på överskottsenergin som produceras i vår datahall till att värma upp ett flertal fastigheter i Haninge kommun, däribland en skola och ett äldreboende, säger Staffan Åkesson, teknisk chef Telia Sverige.

166 hål växlar värme och kyla
Energiprojektet driftsattes i mitten av juli månad, där SBB byggt ett borrhålslager med 166 hål som anlagts på en av SBB:s fastigheter för att omhänderta överskottsvärmen som produceras av Telias intilliggande datahall.

Samtidigt som Telias datahall producerar spillvärme åt SBB:s fastigheter kommer datahallen att kunna kylas ner av samma borrhålslager. Energiprojektet innebär att drygt 100 000 kvadratmeter fastighetsyta blir självförsörjande på värme, vilket motsvarar en besparing om cirka 5 600 MWh per år.

Frigör elnätskapacitet
Den nya energianläggningen kommer att minska den totala elnätsbelastningen i Haninges centrala delar, vilket frigör elnätskapacitet som behövs vid förtätning av tätorten och ökad efterfråga på laddmöjligheter för elbilar.

– Vi är mycket stolta över att vårt samarbete har gjort denna energibesparande åtgärd i Haninge kommun möjlig. Satsningen ligger helt i linje med vår vision om att vi ska vara klimatpositiva till år 2030, säger Alexander Hedin, regionchef Stockholm, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Källa: Telia

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega