Här är de två viktigaste klimatfrågorna för fastighetsägare.

 

Stefan Lindsköld, vd och partner på Aktea.

Hur kommer era fastigheter och hyresgäster att påverkas av ett förändrat klimat? Och vad ni behöver göra redan nu, för att anpassa er till det? Det är de två frågorna som Stefan Lindsköld, vd och partner i Aktea Energy, ställer till alla fastighetsägare.


Det var på vår bröllopsresa i Italien 2001. Vi stod på ett litet torg bredvid det lutande tornet i Pisa, när en stor grupp människor passerade förbi oss. I mitten av delegationen gick amerikanska presidenthustrun, first lady Laura Bush, som var på statsbesök med sin man. Hon gick bara 10 meter ifrån mig och jag ville ropa ”Stop Global Warming! Mrs. Bush, you can still do it.” Men stämningen var så laddad den sommaren och hon var så omgärdad av Secret Service-agenter att jag inte vågade. Jag får väl ödmjukt erkänna att mitt lilla tjut knappast hade spelat någon roll för världsutvecklingen heller.

Uppvärmningen ingen nyhet
Men jag kom ändå att tänka på den scenen häromdagen när jag läste om IPCC:s rapport som konstaterade att det nu i stort sett är för sent att hindra klimatet från att förändras. Uppvärmningen är inte en ny kunskap, vi har vetat om det i decennier. Nu står vi i början av effekterna och de beslut som vi fattar kommer inte att påverka OM vår värld förändras, utan i hur stor grad.

Människan kan anpassa sig
Det tunna ozonlagret och hur världssamfundet på 1980-talet lyckades stoppa utsläpp av freoner brukar nämnas som ett framgångsexempel på att vi kan få till bred konsensus i livsavgörande frågor. Jag kan tycka att man alltför ofta glömmer att det inte var politiskt möjligt att stoppa utsläppen förrän ozonlagret redan hade fått stora hål. Hur många fall av hudcancer, grå starr, planktondöd och andra effekter det kommer att leda till vet vi först om decennier.

Men vi lärde oss också något viktigt; att människan har en enorm förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Solkräm med hög skyddsfaktor och UV-dräkter för barn blev standard, och människor började umgås i skugga snarare än i direkt solljus. Samma anpassningsbarhet har vi visat nu under pandemin, när vi har lärt sig att tvätta händerna ordentligt, hälsa utan att ta i hand och röra oss utan att trängas.

Klimatarbetet rör inte EN – utan TVÅ frågor
Den lärdomen behöver vi ta med oss nu. Vi kan konstatera att arbetet framför oss tyvärr inte kommer att bli enklare utan mer komplext, för nu behöver vi lägga ytterligare ett lass på våra axlar. Företags klimatarbete är nämligen inte längre EN fråga, utan TVÅ.

Den första klimatfrågan är den vi hör om varje dag. Det handlar om att energieffektivisera i grunden. Att ifrågasätta om det man köper in, leasar och äger verkligen tillför värde till verksamheten. Att bara investera i fastighetsteknik med låg klimatpåverkan under hela livscykeln. Att säkerställa att koldioxidutsläpp inte blir den enda parametern i miljöarbetet, utan att även ta hänsyn till biodiversitet, miljögifter, osv. Att räkna fram och klimatkompensera för verksamhetens fulla fotavtryck.

Analysera och hitta lösningar
Den andra klimatfrågan handlar om att vi behöver anpassa oss till en värld där klimatet oundvikligen förändras. Det som vi idag betraktar som vardag kommer att övergå i något annat, med andra förutsättningar och risker. Som långsiktigt företag behöver du analysera hur den framtiden ser ut och vad som är bästa lösningen för dig. Låt mig ge ett antal exempel som är relevanta för fastighetsägare.

Mer intensiva regn kommer att leda till fler översvämningar. Det har jag skrivit om i en tidigare krönika. Har din fastighet källare eller annat som kan drabbas behöver du se över vattenavrinningen och dagvattensystemets kapacitet, för att undvika investeringar i pumpar och luftavfuktare.

Agera proaktivt mot värmen
Extrema värmeböljor kräver mer komfortkyla. I vissa fall kommer det att bli nödvändigt att bygga ut systemen, till exempel för äldreboenden och sjukhus, men även helt vanliga flerfamiljshus kan på sikt behöva investera i kylteknik även om den ökade energianvändningen skulle bli en ytterligare klimatbelastning. Ett smartare proaktivt energiarbete skulle i sådana fall vara att komplettera med solavskärmning, gröna tak, naturlig skuggning och ytterligare isolering.

Har dina hyresgäster behov av processkyla, till exempel mataffärer, restauranger, serverhallar, osv kan de behöva ytterligare kapacitet. Du ska nog inte förutsätta att energisystemen i din stad har tillräckligt med effekt för att hantera sommarhetta eller nya köldrekord. Ha en plan för energibrist och ransoneringar, till exempel genom att ha en prioriteringsordning för viktiga funktioner. Alternativet skulle vara att komplettera med teknik för energilagring som buffert.

Säkra företagets framtid
Mina 15 sekunder nära Laura Bush för tjugo år sen är mitt sätt att påminna mig om att vi känt till hotet länge. Och över åren har vi hunnit lära oss hur fastigheter kan minska sin klimatpåverkan och skapa sunda inomhusklimat. Fastighetsförvaltare är dessutom vana vid att arbeta med tekniska risker och det finns alla möjligheter till hållbara anpassningar.

Som långsiktiga fastighetsägare behöver du en ny uppdaterad klimatstrategi som inte bara minskar verksamhetens påverkan utan också säkrar hela företagets framtid. Jag föreslår att du börjar nu direkt. Hur kommer era fastigheter och hyresgäster att påverkas av ett förändrat klimat? Och vad ni behöver göra redan nu för att anpassa er till det?

Stefan Lindsköld
redaktionen@forvaltarforum.se
Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Han är även initiativtagare till Samling för Solel, fastighetsbranschens mötesplats för strategi, lärande och utveckling inom solceller och smarta elsystem.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega