Partnertext från Property Partner

Förändringsledande förvaltning i fastigheter

Fredrik Bengtsson och Marcus Gärdebrandt på Property Partner.

Property Partner fick ett utmanande uppdrag som de genomförde och resultatet blev både nöjda hyresgäster och hyresvärd. Kompetensbredd, förmåga att leda förändringen och hyresgästansvar var framgångsnycklar till ett lyckat förvaltningsprojekt.

Det har gått lite mer än ett decennium sedan vi fick ett uppdrag som innebar att på fem (!) månader evakuera 114 hyresavtal fördelat på nästan lika många hyresgäster. En av våra branschkollegor sa att ett sådant uppdrag tar man inte, för det är dömt att misslyckas. Men vi såg det som en utmaning.

Skapade förtroende hos hyresgästerna
Vi lyckades. Mycket tack vare att vi skapade förtroende hos hyresgästerna. Vi engagerade oss i deras situation och försökte hjälpa dem vidare till nästa plats för deras verksamhet.

Vi slöt överenskommelser som var till gagn för både hyresvärd och hyresgäst. Det var långa dagar och sena kvällar med koncentrerat fokus på att klara av utmaningen i att förändra situationen för hyresgästen.

Allt sedan dess har vi tyckt att det funnits en tjusning i att aktivt leda dessa, ibland komplexa, processer för fastighetsägare som vill utveckla sin fastighet och göra en förändring. Från det existerande till någonting nytt, ett kommande projekt.

Besitta flera kompetenser
Att arbeta i denna fas av förvaltningsskedet innebär att du som förvaltare och förändringsledare måste besitta flera kompetenser.

Du behöver kunna din juridik för att veta vilka möjligheter du har som hyresvärd. Du behöver förmodligen även ha en budget, men det absolut viktigaste är en väl genomarbetad projektplan för förändringen.

Många hyresvärdar har i sin organisation bra kompetens för det kommande projektet, men vi hjälper dem med att leda förändringen innan projektorganisationen tar vid.

Nöjda kunder ger gott renommé
Vi ansvarar för en god hyresgästrelation under hela förändringsfasen, från beslut om förändring till dess att det möjliggjorts.

Vi bistår fastighetsägare med evakueringsbudget, söker alternativa lokaler för hyresgästerna, genomför uppsägningar för förändring eller avslut av hyresavtal samt gör anvisningar av godtagbara ersättningslokaler.

Med hög servicegrad till alla inblandade parter genomför vi alltid vårt arbete i god anda med hyresgästerna och ser till att det uppstår en acceptans för förändringen. Det kräver naturligtvis tålmodighet, social kompetens i att kunna umgås och förhandla med alla olika människor och företag.

Nöjda hyresgäster ger fastighetsägare gott renommé. Välkommen att kontakta oss i god tid inför nästa projekt!

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega