Så börjar du om du vill ”bimma” dina hus

Mats Broman, vd på 5D Systemkonsult, leder en arbetsgrupp om Bim i förvaltning.

Var ska du börja om du och din organisation vill göra er förvaltningsinformation mer tillgänglig med hjälp av Bim? En arbetsgrupp inom Bim Alliances skissar just nu på detta. Rätt utfört kan såväl tid som pengar sparas och kvaliteten bli bättre.

– Vår utgångspunkt är att göra den viktigaste informationen mer tillgänglig så att förvaltare och tekniker kan jobba effektivare och avhjälpa fel snabbare. Det innebär både affärs- och kundnytta, säger Mats Broman, vd på 5D Systemkonsult och den som leder gruppen.

Kopplade till myndighetskrav
Gruppens medlemmar kommer från olika aktörer som landsting, kommuner, statliga bolag och bostadsföretag. Tanken är att den bruttolista som gruppen tar fram med objekt och egenskaper ska passa för alla sorters byggnadsverk, oavsett ägare och inriktning.

Gruppen har därför riktat in sig på de aktiviteter som utförs som är kopplade till myndighetskrav, egenkontroller samt underhållsplaner.

Enskilda komponenten
Om du upptäcker ett fel vid en rondering av till exempel ett expansionskärl eller en brandpost så måste du ha information om den enskilda komponenten.

Exempel på egenskaper som kan vara användbara är fabrikat, modell, tillverkningsnummer eller drift- och underhållsinstruktioner. Alla dessa egenskaper bidrar till den samlade informationen om objektet som ska hanteras.

– Det är först när du har koll på varje individuell hiss, branddörr eller expansionskärl som du kan utföra kontroller och besiktning på ett effektivt sätt. Som det ser ut i dag kan driftteknikerna sällan komma åt den information hen behöver i sin mobila enhet, vilket skapar stor ineffektivitet i arbetet, säger Mats Broman.

Affärs- och kundnytta
Han är övertygad om att bättre kontroll på informationen skapar både affärs- och kundnytta, och är ett incitament för att satsa på detta.

Däremot vågar han i dag inte säga när nyttorna är tillräckligt stora för att motivera kostnader för de inventeringar med mera som behöver göras. Kalkyler på hur mycket man kan tjäna ska tas fram inom ramen för gruppens uppdrag.

Hinna mer och köpa mindre
Mats Broman är förvånad över de organisationer som är skeptiska till att förbättra sin informationshantering, med motiveringen att man har de anställda man har och att jobbet tar den tid det tar.

– Genom att kunna arbeta snabbare hinner man ju med att göra fler saker och kanske även behöver köpa färre tjänster. Det borde väl vara intressant för alla organisationer.

Inspel till nationella riktlinjer 
Arbetsgruppen har som mål att i mars lämna över ett underlag till den nationella förvaltningsgrupp inom EU-projektet Smart Build Environment som ska ta fram nationella riktlinjer för Bim i förvaltning.

Underlaget ska bland annat innehålla exempel på objekt och egenskaper som bedöms vara viktiga att ha med i leveransspecifikationer för Bim i förvaltning

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@redaktionen.se

Exempel på byggdelar och installationer som är besiktningspliktiga eller kräver egenkontroller och därför är lämpliga att ha mer tillgänglig information om.

 • Hissar
 • Tryckkärl
 • Luftbehandlingsaggregat
 • Lyftbord
 • Brandposter
 • Sprinklersystem
 • Brandlarm
 • Branddörrar
 • Oljecisterner
 • Oljeavskiljare
 • Fettavskiljare.
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega