KLP Fastigheter testar hälsosammare belysning

KLP Fastigheter har låtit testa så kallad dagsljusliknande belysning med gott resultat hos några av sina hyresgäster. Bolaget planerar nu att installera de nya armaturerna i större skala i samband med en ombyggnad.

HCL (Human Centric Lighting) är en ny typ av dagsljusliknande belysning som enligt forskningsstudier anses ha positiva effekter på människors hälsa.

Ett flertal studier har visat att människor som tillbringar mycket tid i belysning från glödlampor och lysrör riskerar nedsatt immunförsvar, störningar av dygnsrytmen och försämrad koncentrationsförmåga. HCL-belysning anses minska dessa problem om den installeras på rätt sätt.

Driva utvecklingen
KLP Fastigheter har tagit fasta på forskningsresultaten och låtit installera HCL-belysning i delar av två av sina hyresgästers kontor.

Lars Bylund, forskare inom belysning och dagsljus, samt Arne Lowden, stressforskare, har deltagit i studien. Dante Felixson är projektansvarig på KLP Fastigheter.

– Vi vill vara med och driva utvecklingen och kunna erbjuda hyresgäster hälsosamma kontor. Tidigare har fokus på belysning mest handlat om energi men ljusets inverkan på oss människor är viktigt. Andra viktiga delar är luftkvalitet,  ljud och möjligheter till fysisk aktivitet, säger Dante Felixson.

Sju av tio positiva
KLP Fastigheter har tagit hjälp av medicinsk expertis som intervjuat de medarbetare som fått prova den nya belysningen. Av de svarande var sju av tio positiva och ville ha den nya belysningen på hela kontoret.

Bolaget överväger nu att installera de nya HCL-armaturerna i större skala i samband med att man bygger om ett av sina kontorsfastigheter.

– HCL är bara marginellt dyrare än vanlig led-belysning. Begränsningen är att det fortfarande är ny teknik och att det är svårt att hitta armaturer med ett bra spektrum, säger Dante Felixson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se