Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Kontrollera både nya och gamla leverantörer

Vet du vem du avser ingå affärsrelation med? Vilka är bolagets företrädare? Har det skett förändringar i det bolag ni haft samarbete med under en tid?

Det tillhör idag vanligheterna att anställda kommer och går, ledningar byts ut och arbetsvillkor förändras. Under bara ett par år hinner det hända mycket i ett bolag, oavsett storlek. Utvecklingen kan i värsta fall ta illa anade vägar.

Organiserad brottslighet
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har under senare år understrukit att svenska företag blivit allt mer sårbara för infiltration av kriminella personer med kopplingar till den organiserade brottsligheten.

En av myndighetens rekommendationer är att kontrollera eventuella samarbetspartners särskilt noggrant, något som hjälper till att minska risken för att inleda ett samarbete byggt på fel premisser.

Gör en bolagskontroll
För en kort tid sedan behövde ett företag inom fastighetsförvaltning kontraktera ett städföretag.

Cheferna som ansvarade för kontrakteringen hade haft positiv erfarenhet av företaget då de fem år tidigare agerat leverantör åt chefernas tidigare arbetsgivare i en annan del av Sverige.

Fastighetsförvaltaren visade nu intresse att inleda ett samarbete med samma företag. I syfte att undvika obehagliga överraskningar valde man att utföra en bolagskontroll på städföretaget. Det skulle visa sig bli ett genidrag.

Såg ut att gå som på räls
Städföretaget som nu var aktuellt för ett stort uppdrag hos fastighetsförvaltaren hade tidigare varit ett välskött bolag utan några större anmärkningar. Därutöver var bolaget i tillväxtfas och hade ett par år tidigare börjat etablera sig på allt fler orter runtom i Sverige.

Bolagets ledning hade på kort tid bytts ut och allt fler nya medarbetare anställts. På ytan föreföll allting gå som på räls för bolaget, men bakom kulisserna hägrade en annan berättelse.

Återkommande hos Kronofogdemyndigheten
Sedan den tilltagande tillväxten hade bolaget fått en ny verkställande direktör och ekonomichef. I samband med ledningsförändringen hade bolaget blivit allt slarvigare på att sköta sina ekonomiska angelägenheter.

Revisorsanmärkningar av såväl mildare som allvarligare art började förekomma på återkommande basis. Bolaget hade dessutom börjat slarva med betalning av diverse leverantörsfakturor, vilket resulterade i återkommande ärenden hos Kronofogdemyndigheten, varav vissa gick hela vägen till domstol.

Inget säkerhetsarbete
Städföretaget hade därutöver inget välstrukturerat säkerhetsarbete implementerat i sin rekryteringsprocess, vilket tillät ett flertal felrekryteringar. Flera före detta anställda vittnade i såväl medier som på internetforum om usla arbetsförhållandena på företaget.

Därtill hade bolaget anställt ett flertal medarbetare som saknade tillstånd att arbeta i Sverige. Några av dessa kom att arbeta på särskilt skyddsvärda institutioner i Sverige.

Rejäl tankeställare
Lika snabbt som tiden hinner susa förbi oss, lika snabbt glöms det bort att tiderna förändras – och bolagens förutsättningar med dem.

När fastighetsförvaltaren blev varse om samtliga oegentligheter som försiggått på bolaget under senare år fick hen en rejäl tankeställare om de problem som hade kunnat uppstå om de inte valt att utföra en bolagskontroll på städföretaget i fråga.

Tack vare bolagskontrollen på städföretaget kunde mediehuset minimera risken för eventuella obehagliga överraskningar som följd av ett samarbete.

Mattias Nygren, 2Secure
redaktionen@forvaltarforum.se

Mattias Nygren har under 15 år arbetat vid Polisens Nationella Insatsstyrka (NI). Han har därefter haft en karriär som säkerhetschef inom FN där han arbetat med valsäkerhet, matleveranssäkerhet, evakueringsplanering och skydd av FN:s personal och tillgångar. Han har erfarenhet av arbete i en rad olika högriskländer. Mattias grundade tillsammans med några kollegor från NI säkerhetskonsultföretaget 2Secure som i dag är en av landets ledande aktörer inom kvalificerade säkerhetstjänster för såväl privatpersoner som företag och myndigheter.

Bli den första att kommentera "Kontrollera både nya och gamla leverantörer"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega