Färre fjärilar i traditionella parker

Mer än hälften av fjärilsarterna i mer traditionella parker har försvunnit i Malmö under en tioårsperiod visar en ny studie. Samtidigt var artrikedomen i mindre skötta miljöer större, skriver Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning.

Hälften av fjärilsarterna i Malmös parker och grönområden har försvunnit enligt inventeringar som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har gjort 2006–2015. Dessa områden består till stor del av prydnadsväxter och kortklippt gräs.

 

Läs mer i engelsk studie “Intensive management reduces butterfly diversity over time in urban green spaces” (engelsk text)