Ny handledning för utsatta områden

En handledning ska tas fram för hur fastighetsägare i Göteborg och Västsverige kan förebygga och förhindra brott och otrygghet i utsatta områden.

Fastighetsägarna GFR och Fastighetsakademin har gett Stiftelsen Tryggare Sverige och Maria Wallin, Göteborgs stads utvecklingsledare i utsatta områden, i uppdrag att genomföra en kartläggning av trygghetsproblematiken i Göteborgs och Västsveriges utsatta områden.

Efter kartläggningen ska en handledning tas fram för hur fastighetsägare kan förebygga och förhindra brott och otrygghet i dessa miljöer. Projektet löper under nio månader och slutredovisas i december 2021.

Viktig roll för fastighetsägare
– Vi vill ta samhällsansvar för den sociala hållbarheten i våra bostadsområden. Handledningen kommer att ge fastighetsägare de nya nycklar som efterfrågas för att skapa trygga boendemiljöer, säger Christina Heikel hos Fastighetsägarna GFR som leder projektet.

– Fastighetsägare är en av de samhällsaktörer som vid sidan av polisen kan göra mest i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta projekt är därför inte bara viktigt för fastighetsägarna själva utan det har stor betydelse i den samlade kampen mot brottsligheten och otryggheten, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Tolv bostadsområden
Det finns 60 av polisen benämnda utsatta områden i Sverige. Utsatta områden kännetecknas bland annat av att kriminella individer och strukturer har stor inverkan på lokalsamhället vilket medför utmaningar också för fastighetsägare.

I Halmstad finns ett utsatt område och i Borås två särskilt utsatta. I Göteborg finns två utsatta, ett riskområde och sex särskilt utsatta områden.

Göteborgs stad har som mål att ingen del av staden ska finns på polisens lista över särskilt utsatta områden till 2025. Fastighetsägarna GFR delar stadens ambition och samarbetar även i trygghetsprojektet med kommunens förvaltningar och fastighetsbolag.

Källa: Fastighetsägarna GFR

 

Fakta om projektet

Deltagare: Ernst Rosén, Willhem, Robert Dicksons Stiftelse, SGS, Sigillet Fastighets AB, Stena Fastigheter, Wallenstam, Victoria Park, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Familjebostäder, Göteborgslokaler, Eksta, Aranäs, Fastighets AB Balder, Göteborgs fastighetsförvaltarförening, HSB Göteborg, HSB Mölndal, Halmstad Fastighets AB, Kungälvsbostäder, Partillebo, Förbo, Alebyggen, KAB Fastigheter, Primär Fastighetsförvaltning, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs stad samt Fastighetsakademin och Fastighetsägarna GFR.

Handledningens huvudförfattare: Magnus Lindgren, kriminolog, tidigare polischef och generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige och Maria Wallin, sociolog och tidigare underrättelseanalytiker inom polismyndigheten och utvecklingsledare inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden i Göteborgs stad.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO som drivs i form av en tankesmedja utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Maria Wallin är utvecklingsledare i Göteborgs Stad och arbetar med att samordna det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i särskilt utsatta områden i Göteborg.

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega