Många allvarliga brister när solceller installeras

Länsförsäkringars besiktningar visar att fyra av fem installationer av solceller har brister som i värsta fall kan leda till bränder och personskador.

Solpaneler blir allt mer attraktivt i takt med teknikutveckling och sjunkande priser. Solenergi är positivt för klimatet och för plånboken, men det finns all anledning att vara en engagerad köpare vid en installation, skriver försäkringsbolaget.

– Vi ser en stor andel bristfälliga solcellsinstallationer som innebär risker både vad gäller elsäkerhet och personsäkerhet, säger Tomas Ekman, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Löst hängande kablar som kan nås av barn, kläms mellan takpannor eller viks runt vass plåt, oskyddade kablar där gnagare kan nå dem, växelriktare som placeras felaktigt, tunga anläggningar på gamla tak – listan på möjliga brister kan göras lång.

Värsta felen
– Bland de värsta felen som vi ser är lösa kablar åtkomliga för barn, kablar som dras genom taket på felaktiga sätt eller ligger oskyddade. Det innebär risk för kortslutning, bränder, ljusbågar eller att plåttak, hängrännor och stuprör kan bli strömförande, säger Tomas Ekman och tillägger;

– Ett annat misstag är att det görs installationer på tak som inte är hållbara i de 30–50 år som solpanelerna är tänkta att vara i drift.

Länsförsäkringar har inte sett någon stor ökning av skadeanmälningar än, men eftersom installationerna ska hålla i många år riskerar problemen att växa på längre sikt.

Bryter regler
Det finns branschregler för installationer av solceller och samtliga elarbeten kräver en auktoriserad installatör.

– Trots det så ser vi vid våra besiktningar att fyra av fem installationer har brister. Säger försäljaren ”det är bara snabbkontakter och likström” ska du dra öronen åt dig, säger Tomas Ekman.

Länsförsäkringar för en aktiv dialog med utbildningsanordnaren i Härnösand som utbildar solcellsinstallatörer för att bidra med kunskap och erfarenheterna från sina besiktningar. Försäkringsbolaget samarbetar också med Svensk solenergi och hjälper till att förbättra utbildningsmaterialet.

Fastighetsägarens ansvar
Den 1 juli 2017 kom en ny elsäkerhetslag som bland annat innebär att elinstallationsföretagen måste finnas i Elsäkerhetsverkets offentliga register med rätt verksamhetstyp, ha en auktoriserad elinstallatör för regel-efterlevnad och ett egenkontrollprogram.

– Allt elinstallationsarbete av en solcellsanläggning ska utföras av ett företag med verksamhetstypen ”Elproduktion”. Men det är i slutändan anläggningsinnehavaren som bär ansvaret för att solcellsanläggningen är säker och att den underhålls så att den förblir säker, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Kolla elföretaget
Via e-tjänsten ”Kolla elföretaget” kan du kontrollera att elföretaget finns i registret och därmed åtagit sig att följa reglerna för solcellsinstallationer.

– Redan innan den nya elsäkerhetslagen klassades en solcellsanläggning som starkströmsanläggning, och även då krävdes rätt behörighet för installation, kabeldragning och inkoppling etcetera. Men den nya lagen gör det lättare för oss att agera vid olagliga installationer, säger Mikael Carlson.

Fem tips för en säker installation

  • Kolla att solcellsinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets hemsida med verksamhetstyp Elproduktion (e-tjänst ”Kolla elföretaget”)
  • Kontakta din elleverantör för rådgivning. De har ofta egna erbjudanden.
  • Ta del av Länsförsäkringars ”Faktablad Solcellsanläggning”. Även om råden främst avser lantbruk kan du ha det som checklista och överlämna det till elföretaget som ska utföra installationen.
  • Montera inte solceller på tak med kortare beräknad livslängd än solcellsanläggningen.
  • Låt en elkonsult göra en fristående elbesiktning av anläggningen efter installationen.

Snabbfakta om solel

En solcellsanläggning består av solpaneler, växelriktare och elcentral. Växelriktaren omvandlar likspänningen från solcellen till växelström för anslutning till elnätet.

Svensk solenergi är en branschförening som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Enligt Engergimyndigheten går utbyggnaden av solcellsanläggningar snabbt och mer än hälften av den installerade effekten utgörs av mindre anläggningar, med en installerad effekt som understiger 20 kW. Dessa mindre anläggningar står för 86 procent av antalet anläggningar.

Källa: Länsförsäkringar

För mer information

Tomas Ekman
Skadespecialist
070-670 91 40
tomas.ekman@LFvasterbotten.se

Mikael Carlson
Teknisk expert vid Elsäkerhetsverket
mikael.carlson@elsakerhetsverket.se
010-168 05 29

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega