Regeringen satsar på utsatta områden

Fler statliga servicekontor öppnas samtidigt som skolor och förskolor får mer pengar i utsatta områden. Det föreslår regeringspartierna tillsammans med C och L.

I budgetpropositionen för 2021 ökar anslaget till Statens servicecenter för att göra det möjligt att starta fler statliga servicekontor i socioekonomiskt utsatta områden.

Staten satsar ytterligare 15 miljoner kronor 2021, 60 miljoner för 2022 och 75 miljoner varaktigt från och med 2023.

Regeringen ska återkomma med besked om var de nya servicekontoren ska lokaliseras.

Utökad samhällsservice
Vid servicekontoren kan besökare få personlig service om sådant som rör Skatteverkets, Pensionsmyndighetens och Försäkringskassans verksamheter.

Vid vissa servicekontor kan besökarna även få service när det gäller Arbetsförmedlingens så kallade kundtorgsverksamhet och ett arbete pågår för att införa verksamheten på samtliga servicekontor.

Regeringen skriver att: ”nya servicekontor i utsatta områden stärker den statliga närvaron på fler platser i landet, förbättrar samhällsservicen och kan därigenom bidra till att stärka förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner.”

385 miljoner till skolor
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen också att 385 miljoner kronor ska gå till de skolor i utsatta områden som behöver det allra mest.

För 2022 avsätts 420 miljoner kronor och från och med 2023 avsätts 405 miljoner kronor årligen till dessa skolor.

100 miljoner till förskolor
Utöver satsningen på skolorna föreslås att språklyftet i förskolan ska förstärkas med ytterligare 100 miljoner kronor. I och med det får Språklyftet totalt 350 miljoner nästa år.

Språklyftet infördes 2019 för att stärka föreskolebarnens språkutveckling i svenska.

Satsningen ska ge förskolebarn som är i behov av språkfrämjande insatser, särskilt barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet, bättre möjligheter att utveckla sin svenska och bidrar också till att ge barn mer jämlika förutsättningar inför skolstarten.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

Bli den första att kommentera "Regeringen satsar på utsatta områden"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega