”Roligt att få vara del av människors liv”

 

Oftast är det ganska lätt att göra en missnöjd hyresgäst nöjd. Vi kan inte lösa alla problem men vi kan lyssna och visa att vi tar kunden på allvar, säger Linnea Rosenqvist.

Linnea är fastighetschef på Newsec i Helsingborg och ansvarar för Folksams bostadsportföljd i Skåne med för närvarande nästan 3 000 lägenheter i Helsingborg, Staffanstorp och Malmö.

Hon följde med över från Akelius när Folksam köpte ett stort antal fastigheter för 1,5 år sedan. I dag ansvarar hon för åtta förvaltare och uthyrare, varav sex ingår det strategiska samarbetet som Newsec har med Folksam.

– Visst är det ett annorlunda upplägg mot att vara anställd hos ett fastighetsbolag men är egentligen inte någon skillnad i arbetssätt, vi har ett väldigt nära samarbete, säger hon.

En slump
Att det blev fastighetsbranschen var egentligen en slump. Linnea var egentligen mest intresserad av organisationsutveckling, management och ledarskap.

– Jag kom in på sommarjobb som uthyrare på Helsingborgshem under studietiden. Innan dess hade jag aldrig haft en tanke på fastighetsbranschen. Att varit uthyrare är en väldigt bra bas att stå på när man ska jobba med bostäder. I dag kan jag inte tänka mig att jobba med något annat.

Del av människors liv
Och det är just bostäder och dess hyresgäster som känns särskilt angeläget för Linnea.

– Bostaden är en viktig del i människors liv och det är roligt att få vara del av det. Det är en kundrelation som varar över lång tid och är både intressant och komplex. Jag gillar att jobba med nåt som har betydelse, säger Linnea.

Som fastighetschef är det hennes jobb att ha kontakt med de hyresgäster som är mest missnöjda.

– Men det är oftast ganska lätt att göra en missnöjd hyresgäst nöjd, säger hon. Det man vill är att bli lyssnad på och tagen på allvar. Vi kan inte lösa alla problem men vi kan lyssna och få till ett bra möte ändå.

Hur är man då en bra hyresvärd?

– När det gäller bostäder måste man förhålla sig till vad hyresgästen har rätt till, vad vi är skyldiga att göra och vad som rätt och riktigt i den specifika situationen. Man kan inte vara principfast utan ska vara personlig och pragmatisk och självklart alltid vara affärsmässig i sina beslut.

Det gäller också att agera och återkoppla snabbt och tydligt när något negativt inträffar.

– Det kan gå flera år utan att du har kontakt med din hyresgäst, sanningens ögonblick är när det dyker upp en felanmälan, det får man inte sumpa. Så länge man lyckas med kommunikationen är de oftast nöjda. Målet är att ha en ännu nöjdare hyresgäst efter att en skada åtgärdats.

Ökad otrygghet
När en hyresgäst är missnöjd handlar det sällan om något i lägenheten utan oftare om grannar och bostadsområdet i stort.

– Det verkar finnas en ökad upplevelse av otrygghet i samhället och det är en fråga som landar på oss fastighetsägare. Hur får vi människor att känna sig trygga?
– Allt fler hyresgäster efterlyser kameraövervakning om det varit ett inbrott. Jag tror inte på kameror i första hand, men det kan säkert vara bra om inget annat hjälper.

Samarbete kring trygghet
I stadsdelen Söder i Helsingborg har Newsec och Folksam nyligen inlett ett samarbete med fyra andra fastighetsägare (Balder, Helsingborgshem, Rikshem och Willhem) för att öka tryggheten i det lite mer utsatta området.

– Vi har hittills identifierat tre områden som vi samverkar kring. Det handlar om att få in rätt mix av kommersiella aktörer som skapar trivsel och vara överens om hur vi hanterar bostadshyresgäster som skapar otrivsel. Dessutom ska vi samverka kring skötsel och göra saker smartare tillsammans. Det gäller bland annat gemensam kamp mot klotter.

Minska avståndet
Linnea Rosenqvist anser överlag att avståndet mellan hyresvärd och hyresgäst ökat i samband med att områdeskontor lagts ned många fastighetsbolag outsourcat drift och skötsel.

– Jag tror det är viktigt att fastighetsförvaltningen kommer närmare hyresgästerna igen. Vi har våra egna fastighetsskötare som går runt i husen, det uppskattas av hyresgästerna.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Linnea Rosenqvist

Aktuell som: Fastighetschef på Newsec i Helsingborg
Ålder: 34 år
Familj: Sambo och son, 1 år.
Bor: Villa i Helsingborg
Intressen: Intresserad av politik, träning och läser böcker i bokcirkel
Favoritbyggnad: Helsingborgs konserthus är helt fantastiskt. Jag är också förtjust i bostadshus från 1950- och 1960-talet.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega