Botkyrkabyggen slutar erbjuda andelsägande

Botkyrkabyggen ska inte göra fler ombildningar till andelsägarlägenheter. Nuvarande andelsägare erbjuds att få tillbaka pengarna de betalat och bo kvar som hyresgäster.

Syftet med att införa andelsägande i Botkyrkabyggen gav möjlighet för hyresgäster att få äga sitt boende och bryta segregationen i bostadsområden samtidigt som bolaget skulle få in nödvändig finansiering till sina många renoveringar.

– Samarbetet med Andelsägarbolaget har varit bra, bolaget är nytänkande i bostadsbranschen och Botkyrkabyggen var pionjär med att pröva metoden, säger Bosse Johansson, ordförande i Botkyrkabyggen.

Avslutas efter utvärdering
Andelsägarmetoden hade dock en del osäkerhet som både bolaget och Andelsägarbolaget var medvetna om vid införandet. Därför valde Botkyrkabyggen att bedriva den i ett begränsat referensprojekt med syfte att utvärdera metoden.

– Efter en grundlig utvärdering med enkäter, intervjuer, workshops och utlåtanden från extern expertis gör vi nu ett avslut, säger Bosse Johansson, ordförande i Botkyrkabyggen.

Flera orsaker till beslutet
Anledningarna till att styrelsen beslutat att avsluta andelsägarmetoden är juridiska och ekonomiska. Det rättsliga läget för upplåtelseformen är otydligt och oprövat och utan möjlighet att pantsätta andelarna blir värdet på andelsägarlägenheter mycket osäkert.

De andelsägare som inte får stora rabatter vid förvärvet och förväntar sig en vinst vid försäljning på den öppna marknaden, kommer få svårt att sälja till ett pris som möter deras förväntningar.

Till detta kommer att marknaden för andelsägarlägenheter är mycket liten och att den osäkerhet som svensk ekonomi är i idag kan göra att investerare söker sig till säkrare placeringar.

Alla erbjuds återköp
Idag finns 65 andelsägarlägenheter och Botkyrkabyggen erbjuder alla befintliga andelsägare ett återköp av lägenheten.

Brev har skickats med erbjudande om återköp som motsvarar den investeringsnivå som gällde vid den senaste överlåtelsen och bolaget kommer att boka möten med alla andelsägaream om detta.

Det tredje steget i referensprojektet där hyresgäster i utvalda fastigheter erbjöds att bli andelsägare hösten 2019, genomförs inte.

Fortsatt service
– Jag förstår att beslutet kan mötas av blandade känslor hos både andelsägare och hyresgäster. Botkyrkabyggen ska agera ansvarsfullt och därför baseras vårt erbjudande om återköp på principen att andelsägaren ska återfå det belopp de betalade för lägenheten. En del andelsägare har köpt lägenheten till ett kraftigt rabatterat pris och andra till ett mer marknadsmässigt pris, vilket innebär att summan som erbjuds till olika andelsägare varierar, säger Bosse Johansson och tillägger;

– Vi säkerställer även att servicen från Botkyrkabyggen till nuvarande andelsägare och deras grannar som är hyresgäster, fortsätter att vara hög. Vi är måna om att ha en nära dialog med de som berörs.

Källa: Botkyrkabyggen

Bli den första att kommentera "Botkyrkabyggen slutar erbjuda andelsägande"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär