Medarbetarnas engagemang viktigaste tillgången

I dag har jag haft en sånt där möte som fyller på och ger energi. Jag har mött en människa som brinner och vill framåt. Ett möte som satt positiva spår.

Visst är det en inspirerande händelse, att få träffa en eldsjäl? Oavsett vad det är som fått den andre att brinna, så är det en härlig känsla att se ögon som glöder, en röst som vibrerar och ett kraftfält av driv runt en person. Vilket företag du än läser om, så är det vissa personer som skapat starka avtryck framåt, eldsjälarna.

Som HR-chef och en av ledarna i Mimer har jag förstått att engagemang kanske är den allra viktigaste tillgången i vårt företag. Utmaningen är då att skapa och att behålla engagemang.

Rätt människor med på resan
Den viktigaste faktorn för att överhuvudtaget ha rätt förutsättningar för fullt engagerade medarbetare är att ha rätt människor med på resan mot visionen. Rekryteringen blir då oerhört viktig. Man behöver rekrytera medarbetare som delar företagets värderingar, tror på företagets syfte och som har potential och rätt förutsättningar att vara engagerade.

Vi går först på drivkraften, glöden i ögonen och sekundärt på kompetens när vi rekryterar de allra flesta tjänster. Det är lättare att lära en medarbetare ett arbetssätt än att få en medarbetare att brinna för vision, uppdrag och leva värderingar.

Visst är det mer troligt att du blir engagerad på jobbet om du får syssla med något som du verkligen brinner för och om du får sträva mot mål som du själv tycker är viktiga? Om du får vara med och förändra i den riktning som du vill. Visst är det ganska troligt att du skulle vara engagerad på en sådan arbetsplats?

Vad kännetecknar engagerade medarbetare?
Det finns ett antal saker som kännetecknar engagerade medarbetare. En engagerad medarbetare är delaktig och intresserad av verksamheten och fullt ut entusiastisk i sitt arbete. Den som är engagerad på jobbet vill ta egna initiativ som naturligt går i linje med företagets vision, mål, värderingar och de gör saker som stärker vårt varumärke.

Inställningen är nog det viktigaste, en positiv inställning till organisationen och företagets värderingar och de är naturligt ambassadörer för varumärket. Bevisade fördelar med engagerade medarbetare är att de är mer produktiva, mer lönsamma, presterar bättre kvalitet och får nöjdare kunder.

Hur är engagemanget i Sverige?
Enligt en några år gammal global undersökning från Gallup framkommer att endast 16 procent är engagerade på jobbet. I studien delar man in medarbetarna i tre kategorier – engagerade (16 procent), oengagerade (73 procent) och aktivt frånkopplade (11 procent). Så här definieras de olika kategorierna av medarbetare kopplat till engagemang:

  • De engagerade medarbetarna är kollegorna du gillar. De samarbetar, är entusiastiska och letar ständigt nya vägar att nå bättre resultat.
  • De oengagerade är svårare att upptäcka eftersom de inte märks så mycket. De kommer till jobbet och gör det de ska utan att göra något extra.
  • De aktivt frånkopplade är mer eller mindre ute efter att skada företaget. De upptar chefernas tid, skapar konflikter, levererar lägre kvalitet och är oftare sjuka.

Bättre på många sätt
Enligt Gallup så har företag med högt medarbetarengagemang 10 procent bättre Nöjd-kund-index, 21 procent högre produktivitet och 22 procent högre vinst än företag där engagemanget bland medarbetarna är lågt.

Om medarbetarengagemanget är extremt högt, det vill säga 9 engagerade medarbetare per 1 aktivt frånkopplad medarbetare, är vinsten i snitt 140 procent högre än bland företag där medarbetarna är oengagerade.

Wivecka Ljungh,
HR- och kvalitetschef, Mimer

Vi har tre teser inom Mimer som vi vill ska känneteckna vårt ledarskap för att främja engagemang;

  1. Släck aldrig en eldsjäl
  2. Vattna där det gror
  3. Gläns genom dina medarbetare

Vilka är ditt företags strategier för att attrahera och behålla eldsjälar? Vilka är dina stories? Ta gärna kontakt med mig om du har tankar och funderingar kring detta. Kontakt: Wivecka.Ljungh@mimer.nu

Bli den första att kommentera "Medarbetarnas engagemang viktigaste tillgången"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär