Därför ökar priset på försäkringar

Sveriges bostadsrättsrapport 2018Fastighetsförsäkringar har ökat i pris de senaste tio åren och i år kommer en större höjning än vanligt. Varför är det så och vad kan vi göra åt det?

Patrik Johansson på Proinova.

– Min bedömning är att premierna för fastighetsförsäkringar höjs 10–15 procent i år. Men individuellt kan det variera mycket eftersom priset styrs av hur skaderesultatet för den enskilda kunden ser ut, säger Patrik Johansson, affärsområdeschef på försäkringsförmedlaren Proinova.

En förklaring till prishöjningarna finns i statistiken från försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring.

Statistiken visar att skadebeloppen trendmässigt har stigit under de senaste 10 åren. Mellan 2009 och 2018 ökade antalet skador med 27 procent och skadebeloppen med 45 procent.

Vattenskador – största problemet
Det saknas statistik för enbart fastighetsskador, men skadestatistiken för hushållen 2018 ger en bild av vilka skador som är vanligast för bostäder.

De värdemässigt största skadorna för hushållen var vattenskador, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till drygt 2,6 miljarder kronor, och skador orsakade av brand och åska, för vilka skadebeloppen uppgick till drygt 2,1 miljarder kronor.

– Vatten är det som frekvensmässigt är störst skador inom, framför allt när det gäller bostäder. Vattenskador är det stora dilemmat både för fastighetsbolagen och försäkringsbolagen. Sen kommer brandskadorna som i pengar är stora, men de är inte lika många, säger Patrik Johansson.

Dyra reparationer och bristande underhåll
Att skadebeloppen ökar snabbare än antalet skador skulle kunna tyda på att ökade reparationskostnader är en del av problemet.

– När det är högtryck i byggbranschen blir det oftast lite dyrare att reparera och åtgärda skador. Det skulle kunna vara en del i detta, säger Patrik Johansson.

Han menar också att problemet med fler vattenskador hänger samman med att miljonprogrammet börjar bli gammalt och att det finns brister i det löpande underhållet.

Utmaning för försäkringsbolagen
– Det är klart att det är en utmaning för försäkringsbolagen att få det att gå ihop. Vi ser att premierna successivt höjts och att det är större höjningar 2020 än vad det har varit föregående år.

Kan fastighetsägare påverka den här utvecklingen för att minska sina försäkringskostnader?

– Vatten- och brandskador är sånt man kan förebygga genom att sköta sina fastigheter och ha bra underhåll. Då minskar ju risken för skador, säger Patrik Johansson.

Så undviker du vattenskador
Vattenskadecentrum, där de större försäkringsbolagen samt VVS-och tätskiktsbranscherna ingår, bedömer att varje år sker vattenskador i Sverige för cirka 10 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 27 miljoner kronor per dag.

En stor del av dessa vattenskador går enligt Vattenskadecentrum att undvika om bad och kök byggs och renoveras enligt de regelverk som finns.

Därför har försäkringsbolagen och branschorganisationerna gått samman och gett ut en tydlig och lättfattlig broschyr som enkelt förklarar vad man ska tänka på, se länkarna under artikeln.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Vanligaste orsakerna till vattenskador i bostäder

Försäkringsbolagens och branschorganisationernas broschyr ”Vägen till ett lyckat arbete” som förklarar vad man ska tänka på och begära av sin hantverkare för att alla regler ska uppfyllas.

Senaste vattenskadeundersökningen 2018

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega