Vattenskador vanligast i kök

Den senaste Vattenskadeundersökningen visar var skadorna uppstår och varför.

De flesta vattenskador uppstår i köket på grund av läckande kopplingar eller diskmaskiner. Dessa skador utgör 34 procent vilket kan jämföras med att skador i badrummet utgör 27 procent.

Det visar 2016 års Vattenskadeundersökning från Säkert Vatten, försäkringsbolagen, Golvbranschens VåtrumsKontroll (GVK) och Byggkeramikrådet (BKR).

Trenden håller i sig
– Undersökningen visar samma trender som tidigare: köksskadorna fortsätter att öka. Det var lite fler ledningsskador än 2015, men det beror på att det var många frysskador, säger Hampus Asp, branschutvecklare på Säker Vatten.

Fram till 2010 var det badrummet som oftast drabbades av vattenskador, men åren efter det var det ganska jämnt lopp fram till 2014 då köken tog över ledningen.

Vattenskadorna i badrum uppstod framför allt från läckande rör och läckage vid tätskiktets anslutning mot golvbrunn.

Vanligaste orsakerna
Som vanligt är ledningssystemen mest drabbade av skador. Förra året motsvarade dessa skador 62 procent av alla inrapporterade skador och nästan hälften av dem uppstod på kallvattenledningar.

De felorsaker som dominerar är korrosion, ålder och slitage. Hårdast drabbade är systemen som installerades under miljonprogramsåren 1961-1975.

När det gäller nya system handlar det oftast om material- och utförandefel.

Sjunkande kostnader
I undersökningen står det att försäkringsbolagen betalade ut cirka 2,8 miljarder under 2015 i ersättning för vattenskador.

2010 var denna summa cirka 3,8 miljarder kronor och enligt försäkringföretagens branschorganisation Svensk Försäkring visar statistiken en svag nedåtgående trend de senaste åren.

I kostnaderna ingår inte självrisker och avskrivningar av de ersatta byggnadsdelarnas värde. Kostnaderna för detta uppskattas till ytterligare 50–60 procent, eller cirka 4,2–4,5 miljarder kronor.

Färre tätskiktsläckage
Undersökningen visar att andelen vattenskador orsakade av läckage genom tätskikt i våtrum uppgår till 16 procent av det totala antalet skador, vilket är mycket lägre än i tidigare undersökningar.

När det kommer till skador i tätskikt – den tredje vanligaste orsaken till skador i badrum 2016 – skedde 80 procent genom golv och endast 20 procent genom vägg.

Totalt handlar det om att trådsvetsad plastmatta utgör 54 procent av läckagen genom tätskikt golv, och keramiskt material cirka 43 procent. Vid väggskador är det tvärtom. Här utgörs nästan hälften av skadefallen av keramiskt material, medan trådsvetsad plastmatta står för cirka 30 procent.

Läs hela Vattenskadeundersökningen 2016 här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega