innemiljö

Skola riskerar miljonböter

Säbyskolan i Salem söder om Stockholm riskerar att få betala vite på en miljon kronor om inte inomhusmiljön åtgärdas, enligt beslut av Arbetsmiljöverket. Inomhusluften i Säbyskolan i…