Bättre ventilation i bostadshus

vind.smal.nyDe flesta moderna kontorslokaler har i dag balanserade ventilationssystem med både från- och tilluft och värmeåtervinning, FTX, som garanterar en god inomhusmiljö. I bostäder är det fortfarande ovanligt. Men nu kommer nya lösningar som gör det billigare och enklare att installera FTX i befintliga lägenheter, villor och radhus.

I kontorslokaler är FTX-system i dag i det närmaste standard och en förutsättning för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö. Det börjar också bli allt vanligare att nya bostäder utrustas med FTX-ventilation och värmeåtervinning för att uppnå Boverkets komfort- och energikrav.

Men fortfarande får hundratusentals boende i lägenheter, radhus och villor hålla till godo med otillräcklig ventilation, drag och kallras i hus byggda med självdrag eller från luftssystem.

Erik Österlund, Svensk Ventilation

Erik Österlund, Svensk Ventilation

Allt tätare hus
? Myndigheternas minimikrav på luftflöden i bostäder är faktiskt bara hälften så höga som för andra lokaler där människor vistas, säger Erik Österlund, miljö- och teknikchef på Svensk Ventilation.

Han hoppas nu att fler fastighetsägare ska passa på att förbättra inomhusklimatet nu när miljonprogrammets bostäder de närmaste åren ska renoveras och energieffektiviseras.

? I takt med att vi fokuserar på energieffektivitet och bygger tätare hus är det än viktigare att vi ser till att ha kontrollerad ventilation som ger bra inomhusluft. Dessutom finns det nu allt fler lösningar som gör det billigare och enklare att installera balanserade ventilationssystem, säger Erik Österlund.

Inte bara friskluft
Historiskt har byggnader i Sverige varit ganska otäta och frisk luft har tagits in genom husets väggar, eller friskluftsintag vid fönster och radiatorer. De vanligaste ventilationssystemen i bostäder är fortfarande självdrag eller mekaniska frånluftssystem. Men när husen blir allt tätare för att vi ska spara energi och hejda klimatförändringarna måste vi se upp så att vi inte försämrar vår innemiljö.

? Med självdrag eller fläktstyrd frånluft riskerar du att antingen få för lite friskluft eller höga energiräkningar. Dessutom besväras du ofta även av drag och kallras, säger Erik Österlund och fortsätter;

? Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning ger både ett bra inomhusklimat och bra energieffektivitet. Dessutom har du möjlighet att filtrera tilluften så att du exempelvis slipper att få in pollen i bostaden. Du kan också få tystare genom att slippa ventilöppningar i ytterväggarna och inte behöva öppna fönster för att vädra.

Snabbare och billigare
Att installera FTX i ett befintligt bostadshus har tidigare ansetts som nästan omöjligt. Men med allt fler anpassade ombyggnadslösningar och system på marknaden går det i dag betydligt snabbare och blir därmed billigare.

? Tidigare krävdes det en mängd olika hantverkare, i dag kan en ventilationsfirma i princip lösa hela installationen själv.

Några entydiga siffror på hur lång tid det tar att räkna hem en FTX-lösning vid en ombyggnad finns inte.

? Ofta finns det inte så mycket energipengar att spara i befintliga bostäder, eftersom de har för låga luftflöden, ofta långt under myndigheternas krav. Det gamla huset ”sparar” på så sätt energi men ”betalar” med sämre inomhusluft. Men det viktigaste är ju faktiskt hälsoaspekterna, vi vet att både huset och människorna som bor där mår bättre med en fungerande ventilation.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Ventilationens ABC

Självdragssystem
Självdrag är den vanligaste formen av ventilation i äldre småhus. Principen är att den varma luften inomhus försvinner ut ur huset via luftkanaler. Det skapar ett undertryck i huset som innebär att ny luft utifrån sugs in via otätheter i huset. Du har små möjligheter att styra ventilationen med ett sådant här system och luftflödet blir ofta otillräckligt eller ojämnt. Andra nackdelar är ojämn temperatur, vinddrag och dålig energiekonomi.

Frånluftssystem
Med ett fläktstyrt frånluftssystem sugs inomhusluften ut från bostadens kök och badrum med hjälp av fläktar. Ny luft utifrån tas oftast in genom friskluftsdon vid fönster och radiatorer. Denna lösning är den vanligaste i miljonprogrammets lägenheter. Fläktstyrd ventilation är billig och enkel att installera men har samma nackdelar som självdrag, svårt att få jämnt luftflöde, risk för kallras och energislöseri. Om du till exempel öppnar ett fönster i ett av husets rum kommer ingen ny luft in i övriga rum.

Ventilation med värmeåtervinning
Med ett balanserat ventilationssystem, FTX, får du både god inomhusmiljö och lägre energikostnader. FTX är ett fläkstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning som ger full kontroll över mängden friskluft som tillförs. Använd luft transporteras bort och ny frisk luft tillförs genom två olika kanaler. På väg ut passerar den uppvärmda inomhusluften ett värmeåtervinningsaggregat där energin i frånluften tas till vara för att värma upp den kalla inkommande luften. Med ett FTX-system återvinner du upp till 80 procent av värmen, vilket motsvarar en besparing på 5 000-7 000 kWh per år för en normalstor villa eller lägenhet.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär